BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jadwiga Pawlukowska z d. Grzesiak

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Barbara
Nazwisko rodowe matki: Stańczyk
Data urodzenia: 1927-08-08
Miejsce urodzenia: Maciuki, pow. Wołożyn, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2018-11-24
Miejsce śmierci: Słubice, woj. lubuskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Nowogródzka AK, Obwód Wołożyn AK – zaprzysiężona w Maciukach przez komendanta placówki – Żytomskiego (ps. „Kłoda”) z batalionu kpt. Stanisława Dedelisa (ps. „Pal”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka między placówkami, ps. „Lilka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Maciuki, pow. Wołożyn, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.01.1945 r. – podczas walki z NKWD – okolice wsi Rowiny, gm. Korelicze, pow. Nowogródek
Więzienia: Baranowicze
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny; art. 63-1a i 76 KK BSRR; sądzona w dniach 24-25.07.1945r.; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Wołogda, rej. Wieliki Ustiug – „lesopował”; 17.12.1945-15.08.1947 r. – Czelabińsk 40 – szwalnia i Gorstroj.; Norylsk – Gorstroj; Nowo Czunka – obóz karny za bunt w Norylsku; Mordowska ASSR, Jawas – sowchoz
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 11-1954
Zesłanie: 12.1954-05.1959 r. posiołek Maślejewo, rejon Dzierżyńsk, obl. Niżnyj Nowogrod – Chimleschoz – zbiór żywicy
Data powrotu do Kraju: 02-05-1959
Miejsce powrotu: Słubice
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Pawlukowska po powrocie do Kraju pracowała jako szwaczka. W 1991 r. planowała spisać swoje wspomnienia i złożyć w Archiwum Wschodnim Ośrodka Karta – brak w bazie nagrań AW. Pani Jadwiga zmarła w Słubicach w 2018 r. i została pochowana na miejscowym Cmentarzu Komunalnym – sektor 6, rząd 6, grób 9.

Skany / fotografie:

1. Sprawka (informacja archiwalna) MSW ZSRR w Krasnojarskim Kraju – zwolnienie z łagru J. Pawlukowskiej, Krasnojarsk, 25.04.1956 r.
2. Jadwiga Pawlukowska – zdjęcie powojenne

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto