BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marianna Pawłowska z d. Buklis

Imię ojca: Nikodem
Imię matki: Serafina
Nazwisko rodowe matki: Chocianowicz
Data urodzenia: 1924-10-07
Miejsce urodzenia: kolonia Rusaczki, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03.1942-09.1944 r. – Nowogródzka AK, Komenda Obwodu Wołożyn AK – Juraciszki-Iwie, Inspektorat F Oszmiana – dowódca – kpt Stanisław Dedelis (ps. „Pal”), por. „Zdroja”, por. „Tur”, por. „Góral”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral z cenzusem; sanitariuszka-łączniczka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Rusaczki, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 14.09.1944 r. przez NKWD w trakcie zbrojnej potyczki koło Juraciszek – 9 zabitych, 12 aresztowanych – w tym Pani Marianna
Więzienia: KPZ Juraciszki, Lida (więzienie ul. Syrokomli)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; par. 63.1 KK BSRR; sądzona 19.12.1944 r.; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 10.1944-10.1954 r. – Mińsk, Orsza, Chocinicze, Witebsk; Mordowska ASSR, Poćma, specłagier Dubrowłag, I łagro oddział (ŁO); praca w łagrach przy wyrębie lasu, w kamieniołomach, przy budowie fabryki itp.
Zapamiętani współwięźniowie: Janina Durlik, Antonina Galska, Eugenia Kostelecka, Teresa Zielińska, Jadwiga Stańczyc
Data zwolnienia: 10-1954
Zesłanie: 11.1954-11.1955 r. – Jenisejsk, Krasnojarski Kraj – praca jako rachmistrz, Autotransportnaja Predprijac
Data powrotu do Kraju: 01-12-1955
Miejsce powrotu: Medyka-Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), 08.12.1955 r. – Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto