BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Ludwik Orłowski

Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Pankiewicz
Data urodzenia: 1927-09-08
Miejsce urodzenia: Miory, pow. Brasław, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK, 8 Oszmiańska Brygada AK – dowódca por. Witold Turonek (ps. „Tur”), zastępca por. Józef Zygowiec (ps. „Góral”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno – Antokol, ul. Słoneczna 11
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.1944 r. przez NKWD w Wilnie przy ul. Zawalnej podczas obławy
Więzienia: Wilno (areszt ul. Mickiewicza, więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: śledztwo za przynależność do AK; nie sądzony, w łagrach bez wyroku, na czas nieokreślony
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1945-1946 r. – Donbas, USRR – kopalnia węgla im. Woroszyłowa; Kalinowka, Gorkowska oblast – kopalnia węgla; praca pod ziemią – górnik; ucieczka z łagru w maju 1946 r.
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Ościk (zam. po wojnie Toruń), Jan Czerniawski (Gdańsk), Kazimierz Połujański (Gdańsk)
Data zwolnienia: 05-1946
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 05-1946
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Krzyż AK, Medal Wojska Polskiego
Inne informacje:

Pan Orłowski po internowaniu jego Brygady w Miednikach w lipcu 1944 r. uciekł i ukrywał się w Wilnie. Po ucieczce z łagru w maju 1946 r. powrócił do Wilna, by następnie repatriować się do Gdańska. Po przyjeździe do Polski absolwent technikum budowlanego i 3-letniej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Pracował jako inspektor nadzoru budowlanego.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto