BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józefa Nosowicz z d. Górska

Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Łukaszewicz
Data urodzenia: 1924-03-19
Miejsce urodzenia: Białystok
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 08.1941-07.1944 r. ZWZ, Okręg Białostocki AK – drużyna łączności WSK, Obwód AK Białystok Miasto – dowódca mjr Czesław Hake (ps. „Filip”), kierownik wywiadu – Edward Perkowski (ps. „Wulkan”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: 05.1944 r. awans do stopnia podporucznika, ps. „Kropka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Białystok, ul. Pokorna 7
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.12.1944 r. przez NKWD we własnym mieszkaniu w Białymstoku, bez broni
Więzienia: Białystok, Stalinogorsk (obóz), Moskwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i walkę z okupantem; art. 58-1a; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 14.01.1946 r. – Stalinogorsk – kopanie kartofli, kiszenie kapusty, budowa drogi kolejowej na 500 strojce; Pucyłówka Izwiestnowaja Boguczam Władywostok – praca w pralni; od 09.02.1948 r. – Chinikandra, Magadan, Kołyma – praca w kopalni, w fabryce przy koncentracie (ołów, cyna i inne metale)
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Nosowicz (ps. „Bosy”, oddział „Krysi”?), Wacław Kopisto – Jaworski (ps. „Kra”, Cichociemny), Alina Kołosowska (po ślubie Kawecka), Krystyna i Brunon (?) Malinowscy
Data zwolnienia: 08-06-1954
Zesłanie: 13.06.1954-27.10.1955 r. – Kołyma – Susumen (praca przy inspektach i szklarni – hodowla ogórków i pomidorów) – Magadan (praca w piekarni)
Data powrotu do Kraju: 03-12-1955
Miejsce powrotu: Białystok
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (05.1943 r.), Złoty Krzyż Zasługi z 2 Mieczami (08.1944 r.), Medal Wojska, Krzyż AK (1990 r., Londyn)
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pani Nosowicz pracowała jako księgowa. Jej wspomnienia zostały nagrane w latach 1989-90 przez Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1354/from/szuk

Skany / fotografie:

1.Tłumaczenie na jęz. pol. zaświadczenia MSZ Federacji Ros. dot. uwięzienia i pracy J. Górskiej w łagrach obwodu magadańskiego, Moskwa, 21.07.1993 r.
2/3. Karta ewidencyjna repatrianta nr 37 wystawiona dla J. Górskiej-Nosowicz, PR Żurawica, 04.12.1955 r. (?)

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto