BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Lisowski

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Szostak
Data urodzenia: 1928-07-10
Miejsce urodzenia: Nowa Papiernia pow.Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2018-04-21
Miejsce śmierci: Zabrze
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, 7 batalion por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”), a po jego śmierci u ppor. Bojomira Tworzyańskiego (ps. „Ostoja”), 4 kompania – dowódca plutonu – Janusz Skalski (ps. „Lin”); w Pułku 05.1943-07.1944 oraz 08.1944-1946 – konspiracja AK. Czynny uczestnik Akcji „Burza” i Operacji „Ostra Brama”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: sekcyjny, ps. „Karuś”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Papiernia pow. Lida woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 4.01.1946 r. przez NKGB, z bronią w ręku
Więzienia: Lida (więzienie, ul. Syrokomli); obozy przejściowe – Orsza, Saratow, Swierdłowsk, Nowosybirsk, Sybirsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za czynny udział w AK z bronią w ręku na terenie Okręgu Nowogródek w okresie 05.1943-30.12.1945 r.; art.63-1, 76 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału NKWD obw. grodzieńskiego z 15.05.1946 r.; 10 lat ITŁ (jako niepełnoletni) z konfiskatą mienia osobistego
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 05.1946 r. – „Ozierłag” 043 Irkuck, Tajszet, Stacja Wicherowka – praca w lesie i zakładach „kirpicznych”; zwolniony z łagru, bo był sądzony jako niepełnoletni
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 13-10-1954
Zesłanie: nie, po zwolnieniu powrócił do Lidy
Data powrotu do Kraju: 1958
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Przed wojną zdobył zawód stolarza meblowego, mieszkał przy rodzicach. Po uwolnieniu z łagru na mocy amnestii dla niepełnoletnich, Pan Lisowski powrócił do Nowej Papierni, ożenił się i zamieszkał w Lidzie. Do Polski repatriował się w 1958 r. Po przyjeździe do Kraju zdobył wykształcenie średnie techniczne oraz niepełne wyższe – SGGW, Warszawa, technolog drewna, meblarstwo.

Skany / fotografie:

1/ 2. Pożegnanie – list od kolegi Kazika – łagiernika
3/ 4. Sprawka (informacja archiwalna) nr 41119 MWD ZSRR Usprawlenije Ozernowo łagiera – zwolnienie z łagru M. Lisowskiego, 13.10.1954 r.
5. Jan Lisowski w gronie weteranów AK – drugi z lewej
6. Jan Lisowski przy grobie dowódcy – Jana Piwnika „Ponurego”
7. Odznaka Krysiaków (Żołnierzy Zgrupowania Północ 2 i 5 batalionu 77 Pułku Piechoty AK Okręgu Nowogródzkiego) przyznana J. Lisowskiemu, legitymacja nr 152
8-10. Tłumaczenie na jęz. pol. Postanowienia Prezydium Grodzieńskiego Sądu Okręgowego w sprawie rehabilitacji J. Lisowskiego, Grodno, 07.05.1993 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto