BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Teresa Makarewicz z d. Bała

Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Damm
Data urodzenia: 1926-04-22
Miejsce urodzenia: leśniczówka Podhorki, pow. Kałusz, woj. stanisławowskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Stanisławów AK, Inspektorat Stryj, Obwód AK Kałusz – w 08.1943 r. została zaprzysiężona przez por. Tadeusza Kiernickiego (ps. „Wrzos”) w leśniczówce w Podhorkach do placówki AK w Kałuszu. Ojciec-Jan Bała, jak również bracia Jan oraz Karol należeli do AK. Od zaprzyjaźnionych Węgrów stacjonujących w pobliżu Podhorek i Kałusza kupowali (za bimber) broń, amunicję i środki medyczne. Jej zadaniem było informowanie placówki o ruchach band ukraińskich, jak również zdobywanie informacji od Węgrów o charakterze wojskowym.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Kalina”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: leśniczówka Podhorki, pow. Kałusz, woj. stanisławowskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 12.10.1946 r. przez sowieckie służby ścigania M.W.D wraz z ojcem-Janem, siostrą- Jadwigą oraz dwójką żołnierzy AK, ukrywających się w leśniczówce Podhorki
Więzienia: do połowy 11.1946 r, – Kałusz, 11.1946-01.1947 r. Stanisławów, 01-04.1947 r. Lwów (więzienie przesyłowe Zamarstynów)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w AK- par. 20-54-1a KK USSR; wyrok Trybunału Wojennego „MBD” obwodu Stanisławów z 17.12.1946 r.; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: do 1948 r. Tajszet-łag, obw. Irkucki – praca przy wyrębie lasu; 1949-1953 r. – Mongolia-Ułan-Bator – praca przy budowie kolei na trasie Ułan-Bator-Suchy Bator; 1953-01.04.1955 r. Usiurda k.Bracka obw. Irkucki – praca przy obróbce minerału mika
Zapamiętani współwięźniowie: Weronika Potocka (4 Wileńska Brygada AK), Irena Makarewicz (7 batalion 77 Pułku Piechoty Nowogródzkiego Okręgu AK), Irena Firczuk (Okręg AK Lwów Południe), Krystyna Rzewuska (Wileńska Brygada AK-placówka w Nowej Wilejce, sanitariuszka podczas Operacji „Ostra Brama”).
Data zwolnienia: 01-04-1955
Zesłanie: nie, powrót do tzw. Zachodniej Białorusi – były folwark Teresino, pow. Szczuczyn, woj. nowogródzkie
Data powrotu do Kraju: 20-07-1956
Miejsce powrotu: Kluczbork
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Krótki zarys swych wspomnień Pani Makarewicz napisała dla Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (informacja archiwalna) Min. Sprawiedliwości ZSRR – zwolnienie z łagru T. Bały, 01.04.1955 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto