top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Malinowski

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913-04-25
Miejsce urodzenia: Sielec, gm. Turzysk, pow. Kowel, woj. wołyńskie
Data śmierci: 1949-01-09
Miejsce śmierci: Magadan – wypadek w łagrze
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych:
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. “Granat”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 02.08.1945 r. przez NKWD
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny, art. 54-1a KK USRR; skazany przez Wojenny Trybunał Wojskowy obwodu lwowskiego; 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Magadan
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: zginął
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 576
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP