BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Alfons Maszaro

Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Tekla
Nazwisko rodowe matki: Kiermowicz
Data urodzenia: 1924-05-28
Miejsce urodzenia: Popaska, gm. Mickuny, pow. wileńsko-trocki, woj.wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 05.1943-17.07.1944 r. Okręg Wileński AK – 1 Wileńska Brygada AK – dowódca por. Czesław Grombczewski (ps. „Jurand”), 8 kompania – dowódca Marian Poszewiecki (ps. „Kret”), drugi dowódca – Piątek. Zaprzysiężony do AK w Bujwidach. W lipcu 1944 r. złożył broń wraz z Brygadą
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps.”Rakieta”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Malinówka, gmina Mickuny, woj.wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.09.1944 r. przez NKWD, zadenuncjowany, bez broni. W śledztwie bity i torturowany, nie wydał żołnierzy kompanii
Więzienia: więzienie lokalne (Niemenczyn ?), po tygodniu Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; bez wyroku sądu
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 02.1945 r. – Stalinogorsk – łagry nr 17 (praca w fabryce Kisłowod), 19 (praca w kopalni węgla) i 31 (praca w kopalni węgla)
Zapamiętani współwięźniowie: z 1 Wileńskiej Brygady AK w łagrze nr 17 byli : por. Władysław Marynowski (ps. „Rygiel”), Witold Poszewiecki
Data zwolnienia: 31-01-1946
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 01-11-1956
Miejsce powrotu: Orneta, woj. elbląskie
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto