BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Bronisław Łojeczko

Imię ojca: Michał
Imię matki: Ewa
Nazwisko rodowe matki: Staśko
Data urodzenia: 1926-01-28
Miejsce urodzenia: Biskupice pow. Wołkowysk, woj białostockie
Data śmierci: 2007-05-22
Miejsce śmierci: Żyrardów
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 06.1943-07.1944 r. Okręg Białystok AK – oddział dywersyjny w Wołkowysku – dowódca ppor. Paweł Siewasiewicz; uczestnik Akcji „Burza”, w tym w końcu 06.1944 r. akcji dywersyjnej na szlaku kolejowym Wołkowysk-Andrzejowice-Swisłocz – ranny w głowę
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy-łącznik, ps. „Mahoń”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Biskupice pow. Wołkowysk
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 04.04.1946 r. przez NKWD, bez broni
Więzienia: Wołkowysk, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1-76 KK BSSR; 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946-07.1947 r. Pieczor-łag – roboty ziemne; 05.1947-06.1948 r. 501 strojka – praca jako cieśla; 06.1948-20.11.1954 r. – Intłag – kopalnia węgla w Incie
Zapamiętani współwięźniowie: Czesław Macutkiewicz, Jan Włodarczyk, Eugeniusz Moroz, Piotr Hryniewiecki, Władysław Kubas, Wacław Korzeniewski
Data zwolnienia: 20-11-1954
Zesłanie: 20.11.1954-03.12.1955 r. Inta – hydraulik w kopalni węgla
Data powrotu do Kraju: 13-12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz, Żyrardów
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju pracował jako monter-spawacz. Zmarł w 2007 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie – sektor G, rząd 16, grób 2.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto