top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Helena Michałowska z d. Sinica

Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Rabalska
Data urodzenia: 1922-06-07
Miejsce urodzenia: Nohawki, pow. Postawy, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – 23 Brasławska Brygada AK; zaprzysiężenie do AK 15.05.1943 r.; okręg działania : powiaty Postawy, Brasław i Madzioł woj. wileńskiego; kontaktowała się z osobami : E.Mackiewicz, F.Żuk, A.Tajanowicz, Gil, Z.Fiedoronek; od 1944 r. podziemie konspiracyjne
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, łączniczka, ps. “Halszka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: kolonia Pięciulewo, gm. Hruzdowo, pow. Postawy, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 04(05?).11.1946 r. przez NKWD oddział w Miadziole, pow. Postawy woj. wileńskie, bez broni
Więzienia: Miadzioł (piwnica pod siedzibą NKWD), Wilejka (więzienie śledcze)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za współpracę z AK, par. 63-1a, 63-11 i 72 KK BSRR; wyrok Wojskowego Trybunału w Wilejce; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: punkt zborny Orsza; port Nachodka – dalej statkiem “NOGIN” na Kołymę; Kołyma, Magadańska obl. – Magadan M.K.40 – kopanie szurfów, płukanie i wydobywanie złota; zwolnienie z łagru 20.06.1949 r. i dowiezienie ponownie do więzienia w Wilejce na dalsze śledztwo
Zapamiętani współwięźniowie: żołnierze Wileńskiej i Nowogródzkiej AK : J. Bielewicz, J. Wiśniewska, A. Jezierska, M. Kasperowicz, S. Borowska, R. Makarewicz, B. Kiełmuć.
Data zwolnienia: 20-06-1949
Zesłanie: Krasnojarski Kraj – posiołek Rozdolnoje – 5 lat zsyłki – Rozdalińska kopalnia metalu “Antymon” – górnik, księgowa w ośrodku zdrowia
Data powrotu do Kraju: 08-1956
Miejsce powrotu: Bielsko-Biała
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pani Michałowska pracowała jako księgowa.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 575
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP