BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Czerwiński

Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Kamińska
Data urodzenia: 1924-10-10
Miejsce urodzenia: Brzezie
Data śmierci: 2022-05-08
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 12.1942-01.1945 Okręg Samodzielny Radom – Kielce AK, Inspektorat Radomsko – przysięga złożona 20.12.1942 przed komendantem placówki Wola Lipieniecka; 12.1942-06.1943 członek placówki AK Wola Lipieniecka; 06’1943-05’1944 oddział dywersyjno-szkoleniowy w dyspozycji Referatu Szkoleniowego Obwodu Radom; 05’1944-15.01.1945 – oddział leśny „Cypriana” – żołnierz osłony dowódcy – kpt. Krzysztofa Hofmana (ps. „Cyprian”) – III batalion 72 pp AK, od końca grudnia 1944 r. dowódcą oddziału był por. Podkowiński („Ren”) ; uczestnik Akcji „Burza” i bitew – pod Gałkami, Huciskiem i Trzebaniami, szeregu akcji dywersyjnych
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec, ps. „Czart”; 20.12.1942-15.06.1943 – łącznik pomiędzy placówką Wola Lipieniecka a „Jaworem” w Jastrzębiu (przewożenie prasy konspiracyjnej i meldunków);
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce:
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu:
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska (Londyn, 1948 r., nr legit 44917), Krzyż Partyzancki (1983 r.), Krzyż Armii Krajowej (Londyn, 1989 r., nr legit. 44161), Medal Zwycięstwa i Wolności (1982 r.), Odznaka Akcji „Burza” (1996 r.), Medal „Pro Memoria” (2005 r.), Złota Odznaka Zasługi ŚŻZAK (2009 r.), Medal Edukacji Narodowej (2018 r., za wieloletnią pracę z młodzieżą szkolną, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania), Certyfikat Honorowy Człowiek Wolności i Niepodległości Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska (27.02.2020 r., za udział i zaangażowanie w walkę o wolną Rzeczpospolitą Polską i budowanie Demokratycznej Ojczyzny), Dyplom Uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wrzesień 2020 r., w uznaniu za działania związane z ochroną pamięci i kultury narodowej), Medal Pamiątkowy Człowiek Wolności i Solidarności Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska (2022 r., w uznaniu za udział w wyzwoleniu Polski spod reżimu sowieckiego i komunistycznego), Srebrny Medal za zasługi dla Obronności Kraju (01.02.2022 r.), Medal ,,Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (21.03.2022 r., nr leg. 326). Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach jest uprawniony do noszenia Odznaki pamiątkowej WKU Gliwice.
Inne informacje:

W latach 1945-1986 Pan Czerwiński był pracownikiem PKP Okręgu Śląskiego. Aktywny członek Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK – od 1998 r. sekretarz, a następnie wiceprezes Zarządu. Jeden z inicjatorów Szkolnych Klubów Historycznych AK w Sosnowcu, uczestnik wielu spotkań z młodzieżą upowszechniających etos AK. Pan ppłk Henryk Czerwiński był także bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, uczestnikiem wielu Zjazdów i uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie. Odszedł na wieczną wartę w dniu 08.05.2022 r.

Skany / fotografie:

1. Rewers zdjęcia żołnierzy 72 pp AK Okręgu Radom – osobista dedykacja byłego dowódcy por. Hofmana dla Henryka Czerwińskiego („Czart”)
2. Żołnierze 72 pp AK – od lewej Henryk Czerwiński, por. Krzysztof Hofman („Cyprian”), kpt Hedo („Szary”), NN

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto