top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mieczysław Lisowski

Imię ojca: Paweł
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Ryncewicz
Data urodzenia: 1921-01-03
Miejsce urodzenia: Pawłów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1944-17.07.1944 r. – Okręg Wileńsko-Nowogródzki AK, Zgrupowanie nr 2 – 1 Wileńska Brygada AK – dowódca por. Czesław Grombczewski (ps. “Jurand”), następnie por. Roman Korab-Żebryk (ps. “Korab”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, strzelec, ps. “Soból”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.07.1944 r. przez NKWD z bronią w ręku w miejscowości Rakańce (pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie), osadzony wraz z innymi żołnierzami oddziału w Miednikach
Więzienia: obozy internowania : Miedniki, Kaługa, Seredniakowo
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: internowanie (08.1944-01.1946)
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kaługa – noszenie cegieł, odbudowa koszar; Seredniakowo – praca przy wyrębie lasu
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 01-1946
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 01-1946
Miejsce powrotu: Biała Podlaska; woj. poznańskie
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Krzyż Weterana walk o Niepodległość, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Lisowski pracował jako ślusarz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 546
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP