BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Zbigniew Ignacy Lęcznarowicz

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Urbanowicz
Data urodzenia: 1925-05-20
Miejsce urodzenia: Drohobycz, woj. lwowskie
Data śmierci: 2007-07-27
Miejsce śmierci: Legnica
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 12.1942-08.1944 r. – Okręg Lwowski AK, Obwód Drohobycz-Borysław – w oddziałach łączności, telegrafista – dowódca Fuglewicz (ps.”Szron”); następnie oddział dywersyjny „Podkarpacie”- dowódca Zbigniew Romankiewicz (ps. „Godebski”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: sierżant, telegrafista, ps. „Boruta”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Drohobycz, ul. Jura 5 (ul.Krasnoarmiejska 5)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 23.01.1945 r. przez NKWD, w domu w nocy, razem z bratem Jerzym (ps. „Sezam”)
Więzienia: Drohobycz (więzienie śledcze NKWD), Lwów (więzienie „Brygidki”)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art.54-2 i 54-11 KK USRR ; 8 lat ITŁ
Łagry – nazwy, okres pobytu: przez 4 lata – Krasnojarski Kraj, Kemerowskaja obl., stacja Iżmorskoje; 2 lata – Kemerowskaja obl., stacja Berikul – prace polowe, wyrąb lasu, prace ziemne; 2 lata – specłag-Karaganda, posiołek Dubowka – praca w kopalni węgla pod ziemią, wyładunek/załadunek, prace ziemne i budowlane
Zapamiętani współwięźniowie: Karaganda : Marek Kolendo (zam. obecnie Warszawa); Iżmorskoje : Tadeusz Krzeszowski (Krzeszowice koło Krakowa)
Data zwolnienia: 01-1953
Zesłanie: 3,5 roku – Krasnojarski Kraj, rejon Bolszaja Murta, Tałowka – kołchoz i MTS – praca jako wachmistrz brygady traktorowej
Data powrotu do Kraju: 09-1956
Miejsce powrotu: Legnica
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Lęcznarowicz zdobył średnie wykształcenie i pracował jako księgowy. W 1992 r. przekazał swoje wspomnienia do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1607/from/szuk
Pan Lęcznarowicz został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej – sektor F5, rząd 11, grób 17.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto