BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Janina Laskowska z d. Zalewska

Imię ojca: Teofil
Imię matki: Lucyna
Nazwisko rodowe matki: Roman
Data urodzenia: 1925-05-03
Miejsce urodzenia: Wiśniówek, pow. Przasnysz, woj. mazowieckie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 08.1943 r. – Okręg Warszawa AK, Inspektorat Siedlce AK, Obwody Siedlce i Sokołów Podlaski AK – dowódca – por. Kazimierz Zaleski (ps. „Kazio”)?, zastępca mjr Franciszek Pieniak (ps. „Przebój”), por. Grzegorz Kubski (ps. „Socha”)?, Kama Moczulska (majątek Frankopol)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka-sanitariuszka, ps. „Jasia” z fałszywą kenkartą na nazwisko Halina Jabłońska
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Sokołów Podlaski, ul. Piękna 39
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 20 (04?).01.1945 r. przez UB w Sokołowie Podlaskim
Więzienia: Sokołów Podlaski (więzienie UB, przesłuchiwana przez NKWD), od końca 02.1945 r. Rembertów koło Warszawy (obóz NKWD); 23.03.1945 r. wywieziona do oblasti Swierdlowskiej
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; bez wyroku, zesłanie
Łagry – nazwy, okres pobytu: 03-08.1945 r. – stacja przesyłowa Wierchotura, a następnie Swierdłowskaja obl., Ural, na północ za Swierdłowskiem – obozy „Berezowka”, „Czornaja Reczka” – praca przy wyrębie lasu i budowie kolejki wąskotorowej
Zapamiętani współwięźniowie: Rembertów i obozy koło Swierdłowska : Tadeusz Sobierajski, Czesław Olczak (ps. „Junak”); więzienie Sokołów, obóz Rembertów : Mieczysław Krasnodębski (ps. „Burza”); Bogdan Różycki, Grzegorz Kubski, Maria Majewska
Data zwolnienia: 08-1945
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 25-07-1945
Miejsce powrotu: Warszawa
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Laskowska pochodzi z rodziny ziemiańskiej. Jej ojciec – Teofil Dołęga-Zalewska był ostatnim właścicielem majątku Bachorza w pow. Sokołów Podlaski. Pani Janina przed wojną uczęszczała do prywatnej szkoły podstawowej Pani J. Wojewódzkiej w Siedlcach. W latach 1937-39 uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Sokołowie Podlaskim. We wrześniu 1939 r. mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem w majątku Bachorze. Po wkroczeniu na te tereny, Niemcy usunęli Pana Zalewskiego z majątku i ustanowili niemieckiego zarządcę nieruchomości. Rozpoczęły się represje. W krótkim czasie zmarła siostra Pani Janiny, a następnie w wieku 41 lat – Jej mama. Po śmierci matki Pani Laskowska zamieszkała w 1943 r. w internacie Sióstr Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie, gdzie ukończyła tajne gimnazjum oraz kurs sanitarny uprawniający ją do spełniania obowiązków sanitariuszki AK. Po ukończeniu szkoły powróciła do Bachorzy, gdzie Niemcy pozwolili powrócić także Panu Zalewskiemu. Cała rodzina Zalewskich była zaangażowana w pracę konspiracyjną, a ich majątek stanowił wsparcie dla dowództwa AK obwodu siedleckiego (mjr Franciszek Świtalski ps. „Socha”, kpt Franciszek Pieniak ps. „Przebój”).
Niebawem Pan Dołęga-Zalewski został aresztowany przez Niemców i więziony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Brat Pani Janiny dołączył do partyzantów i został ranny. Dwie siostry zostały wywiezione do Treblinki (młodsza została rozstrzelana przez Niemców w czasie likwidacji obozu, starsza ocalała). Pani Janina przebywała w czasie tych represji niemieckich w szpitalu w Siedlcach. Po wyjściu ze szpitala została objęta opieką AK i od końca lipca 1943 r. ukrywała się w majątkach : Frankopol, Tokasy, Zaborów, pow. Sokołów Podlaski, pełniąc funkcję łączniczki i sanitariuszki pod przybranym nazwiskiem Halina Jabłońska.
Po wkroczeniu Sowietów Pani Janina powróciła do Bachorzy, jednak majątek uległ parcelacji i rodzina została zmuszona w ciągu 1 dnia opuścić dom. W roku szkolnym 1944/45 uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum i Liceum dla dorosłych im. Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim, przygotowując się do egzaminu dojrzałości. Aresztowanie przez UB uniemożliwiło przystąpienie do matury. Już po powrocie dowiedziała się od Ojca, że por. UB Sawicki, który ją aresztował, został rozstrzelany wyrokiem Sądu Podziemnego.
Po powrocie do Kraju (samowolnie opuściła w Warszawie transport repatriacyjny jadący do Poznania) Pani Laskowska po krótkim pobycie w Warszawie, gdzie odnalazł ją ojciec, jesienią 1945 r. wyjechała do rodziny do Gdyni, gdzie kontynuowała przerwaną naukę. Uzyskała wykształcenie niepełne wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Posiadając już rodzinę i dzieci (2 córki) była dwukrotnie wzywana przez UB w Gdańsku i przesłuchiwana jako wróg klasowy. W 1956 r. z uwagi na pracę męża przeniosła się do Łodzi.
W latach 90-tych XX w. przekazała do Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK swoje 4-stronicowe wspomnienia.

Skany / fotografie:

1.Zaświadczenie Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim poświadczające uczęszczanie J. Zalewskiej do tej szkoły, Sokołów, 21.08.1945 r.
2.Zaświadczenie dr Stanisława Krajewskiego poświadczające odbycie kursu sanitarnego przez J. Zalewską, Gdańsk, 31.08.1947 r.
3.Odpis karty meldunkowej z ksiąg Zarządu Miejskiego w Sokołowie NK 4269 dot. Janiny Zalewskiej, Sokołów, 22.08.1945 r.
4. Janina Laskowska – zdjęcie powojenne

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto