BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Leonard Paszkowski

Imię ojca: Józef
Imię matki: Felicja
Nazwisko rodowe matki: Czuchańska
Data urodzenia: 1927-04-13
Miejsce urodzenia: Niemenczyn, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02.1943-08.1944 r. – Okręg Wileński AK; zaprzysiężony w lutym 1943 w Niemenczynie, łącznik w oddziale „Błyskawica”. Po przeszkoleniu strzeleckim wcielony do II Zgrupowania mjr. Mieczysława Potockiego (ps. „Węgielny”), bezpośredni dowódca – por. Michał Sielicki (ps. „Gil”) – oficer łącznikowy Zgrupowania. W czasie walk o Wilno latem 1944 r. przeprawiał oddziały łodziami przez rzekę Wilię.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec, łącznik do punktu kontaktowego w Wilnie, ul. Antokolska 50; ps. „Pogoń” (zwany potocznie „Koleś”)
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Niemenczyn woj. wileńskie; czasowo w Internacie Polskiej Szkoły Średniej – Dźwińsk (Dyneburg, Łotwa)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13(15?).12.1944 r. przez NKWD w Gimnazjum Polskim w Dźwińsku (Dyneburg, Łotwa), bez broni
Więzienia: Wilno (siedziba ministerstwa GB; Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do podziemnej organizacji antyradzieckiej; par. 58-1a i 58-11 KK; 10 lat ITŁ (osądzony zaocznie w Moskwie)
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mordowska ASSR – 383/VIII Pot’ma – praca w fabryce mebli – szlitowczyk- do roku 1951; lato 1951-1954 – Jakucka ASRR – Magadan – łagpunkt Alaskitowo Rudnik, Indygirski okręg – praca w kopalni wolframu – technik mechanik szybowy
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Romejko (4 Wileńska Brygada AK „Ronina”, II Zgrupowanie), Edward Koszelewicz (łącznik), Zbigniew Wojtysiak (27 dywizja AK Polesie), mjr. Jaroszewicz i Józef Ochocki ze sztabu „Wilka”-AK Wilno, Pocełujko i Błażewicz z Grodna oraz Adam Grajewski (Kaplica koło Grodna)
Data zwolnienia: 05-1954
Zesłanie: 1954-1956 speczesłanie – posiołek Ust-Nera, rej. Omiakowski, Jakucka ASSR – baza ATP – tokarz
Data powrotu do Kraju: 13.11.1956
Miejsce powrotu: Jelenia Góra, Tychy
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn), Krzyż Partyzancki (Londyn), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r., dwukrotnie Medal Wojska (Londyn)
Inne informacje:

Pan Paszkowski został aresztowany przez NKWD za pełnienie wraz z innymi osobami 11.11.1944 r. warty przy pomniku Piłsudskiego i za niezdanie broni. Po powrocie do Kraju pracował w kopalni węgla kamiennego „Wesoła”. Uzyskał średnie wykształcenie techniczne – technik mechanik górniczy. Posiada wraz ze swoimi rodzicami tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” nadany dn. 29.12.1992 r. za ukrywanie przez kilka lat i uratowanie od zagłady Zeewa Gduda i jego ojca – Dowa – właściciela smolarni w Niemenczynie, po wojnie zamieszkałych w USA. Losy Pana Paszkowskiego, zamieszkałego od 1958 r. w Tychach, zostały opisane w książce Bogdana Prejsa „Tyszanie nie z tej ziemi”, 2009 r.

Skany / fotografie:

1. Leonard Paszkowski, źródło : Baza „Polscy Sprawiedliwi” Muzeum Polin
2. Dyplom Honorowy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dla Felicji, Józefa oraz Leonarda Paszkowskich, Jerozolima, 11.05.1993 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto