BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisława Pietkiewicz z d. Harackiewicz

Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Jatkowska
Data urodzenia: 1928-12-25
Miejsce urodzenia: Hołowieńczyce
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 02.05.1942 r. przynależność do AK Okręg Białystok
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Stokrotka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Hołowieńczyce, pow. Augustów, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce:
Więzienia: Grodno, Mińsk, Moskwa, Swierdłowsk, Kołyma, Kanibaz
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; wyrok Trybunału Wojennego; 25 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 02.1947 r. (?) Kazachska SRR Karagandzka obl. posiołek Kingir; Kemerowo, Syberia – praca w cegielni, kamieniołomach, załadunek i wyładunek wagonów
Zapamiętani współwięźniowie: W Kingirze w brygadzie Pani Pietkiewicz było 11 Polek, w całym łagrze 75. 04.05.1954 r. wybuchł strajk i trwał 42 dni. Po jego zakończeniu wywieziono z jej brygady, wraz z nią na Syberię 5 Polek. Tam po wypadku Pani Pietkiewicz była 2 lata w gipsie, leżąca.
Data zwolnienia: 09-04-1958
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 25-09-1958
Miejsce powrotu: Warszawa
Posiadane odznaczenia: Krzyż Zesłańców Sybiru
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pani Pietkiewicz lecząc się w szpitalu przeciwgruźliczym ukończyła szkołę powszechną i zdobyła zawód krawcowej, w którym następnie pracowała.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto