BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jadwiga Franciszka Samulska (z d. Smuniewska)

Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Gadomska
Data urodzenia: 18-10-1923
Miejsce urodzenia: Smuniew pow. Sokołów Podlaski
Data śmierci: 17-09-2002
Miejsce śmierci: Zielona Góra
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa – sanitariuszka; przeszkolenie sanitarne; dostarczanie leków, materiałów opatrunkowych i żywności żołnierzom AK; ps. „Jadzia”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Janin, gm. Łysków, pow. Wołkowysk, woj, białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.02.1948 r. przez NKWD w chutorze Janin bez broni, lecz z ciężko rannym oficerem AK posiadającym broń, który wkrótce zmarł
Więzienia: więzienie Brześć Litewski, więzienie przesyłowe Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: z art. 63-1-24 Kodeksu Karnego BSRR za współpracę z AK – 10 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1948-1956 – obłaść Gorkij – łagier Sucha Bezwodna i inne łagry w tym rejonie – ciężkie fizyczne prace, praca na roli, wyrąb lasu, praca w fabryce szycia odzieży
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 17-02-1956 r. zwolniona warunkowo z łagru Sucho Bezwodnym
Zesłanie: nie przebywała
Data powrotu do Kraju: jesień 1957 r.
Miejsce powrotu: Czerwińsk koło Zielonej Góry
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Jadwiga Samulska po powrocie z łagru pracowała jako konduktor i kucharka. Zmarła w Zielonej Górze w 2002 r. i została pochowana na Cmentarzu w Jędrzychowie – kwatera 5J, rząd 9, grób 13.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto