BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Witold Olszewski

Imię ojca: Michał
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Jurewicz
Data urodzenia: 1922-01-27
Miejsce urodzenia: Ejszyszki, pow. Lida
Data śmierci: 2014-01-29
Miejsce śmierci: Świdnik
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 13.03.1943-08.1945 r. – Okręg Nowogródzko-Wileński AK – 77 Pułk Piechoty AK – 5 batalion 3 kompania 1 pluton 1 drużyna – dowódca batalionu kpt. Stanisław Truszkowski (ps. „Sztremer”), dowódca kompanii – por. Jan Bobin (ps. „Kalina”), dowódca plutonu Sławomir Dramowicz (ps. „Dzik”), dowódca drużyny ps. „Kruk”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral podchorąży, dowódca plutonu w okresie 07.1944-08.1945 r.; ps. „Orzeł”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ejszyszki, pow. Lida, ul. Piłsudskiego 10
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 22.07.1945 lub 16.08.1945 r. przez NKWD przebrane w polskie mundury, w Pojedubiach, pow. Lida – przybyli rzekomo na omówienie szczegółów planowanej akcji. Pan Olszewski oczekiwał wówczas spotkania z dowódcą Okręgu Wilno. Aresztowany z bronią.
Więzienia: Ejszyszki, Troki, Wilno (Łukiszki, tam osądzony)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za walkę zbrojną z oddziałem przeciwko władzy sowieckiej; par. 58-1a i 58-11 KK RFSRR; wyrok sądu w Wilnie z 04.10.1945 r.; 15 lat ITŁ. Po odbyciu 10 lat kary, zmniejszono wyrok tylko do 10 lat, pomimo odwołań Pana Olszewskiego
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Workuta – skrzynka pocztowa 175/25 kopalnia 25 – praca w warsztatach, tokarz; 175/26 kopalnia 26 – ślusarz; 175/7 kopalnia 7; 175/6; 175/17 – w tych kopalniach praca jako ślusarz; łagier Aiczega północ; obóz karny 9-10 – ślusarz w kopalni; obóz 175/15 kopalnia nr 3 II Rejon – praca jako ślusarz mechanik dołowy. W tym ostatnim obozie nastąpiło zwolnienie z łagru
Zapamiętani współwięźniowie: Olgierd Zarzycki (ps. „Orkan”), Michał Wojtonis (ps. „Wróbel”), Julian Kulikowski (ps. „Ryngraf”), Antoni Kokociński (ps. „Julian”), Jerzy Ustankiewicz (ps. „Zawada”, „Pełka”), Marian Konopka, Wacław Niemy, Stanisław Heitman („Wileńczuk”)
Data zwolnienia: 05-07-1956
Zesłanie: Workuta – kopalnia nr 3 w II Rejonie, ul. Bulwar Lermontowa – ślusarz mechanik w kopalni, zam. hotel robotniczy
Data powrotu do Kraju: 26-01-1957
Miejsce powrotu: Świdnik koło Lublina
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska trzykrotnie, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Krysiaków Zgrupowania Północ II i V Batalionu 77 pp AK
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Olszewski uzyskał średnie wykształcenie techniczne i pracował jako technik-mechanik. Wieloletni pracownik WSK-Świdnik. Zmarł 29.01.2014 r. w Świdniku i został pochowany na cmentarzu komunalnym Lublin – Majdanek – sektor S6Z11A-rząd 2- grób 14.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (informacja archiwalna) MWD Komi ASSR – zwolnienie z łagru W. Olszewskiego, 24.05.1956 r.
2/ 3. Odznaka Krysiaków (Żołnierzy Zgrupowania Północ 2 i 5 batalionu 77 Pułku Piechoty AK Okręgu Nowogródzkiego) przyznana W. Olszewskiemu, legitymacja nr 216

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto