BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Herard Ławrynowicz

Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Nazwisko rodowe matki: Możejko
Data urodzenia: 1922-04-13
Miejsce urodzenia: Kajmina Górna, pow. Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.01.1943-01.1944 r. ruch oporu; od 1944 r. – Okręg Wileński AK – 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dowódca kpt. Longin Wojciechowski („Ronin”), 2 kompania – dowódca – chorąży Feliks Selmonowicz (ps. „Zagończyk”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; ps. „Śmiały”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Kajmina Górna, pow. Święciany, woj. wileńskie; służba w AK – Wileńszczyzna
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.07.1944 r. – rozbrojony wraz z oddziałem przez wojska Armii Czerwonej w pobliżu Puszczy Rudnickiej
Więzienia: obozy internowania : Miedniki (były obóz niemiecki, pobyt 2 tygodnie), Kaługa, Seredniakowo (Moskiewska obl., Korbowski rej.)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK
Łagry – nazwy, okres pobytu: Sieredniakowo – praca przy wyrębie lasu i załadunku drewna na wagony i samochody; 13.10.1945 r. udana ucieczka z obozu
Zapamiętani współwięźniowie: Wiktor Wojciechowski (zam. Białoruś), Wiśniak (zam. Orneta), Nowosielski, Łabnarski (zam. Orneta)
Data zwolnienia: 13-10-1945
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 03-1946
Miejsce powrotu: Gdynia
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Pan Ławrynowicz po powrocie do Kraju uzyskał wykształcenie średnie techniczne i pracował jako kierownik budowy. Przekazywał swoje wspomnienia z ZSRR kolegom, którzy je spisywali i publikowali w książkach.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto