BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Łapucki

Imię ojca: Jan
Imię matki: Petronela
Nazwisko rodowe matki: Kiewlak
Data urodzenia: 1923-11-12
Miejsce urodzenia: Ostasza, pow. Augustów, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1941-08.1944 r. – Okręg Białostocki ZWZ-AK, Inspektorat Suwałki, Obwód VII (?) Augustów – dowódca por. Bolesław Szamatowicz (ps. „Rosłan”), zastępca plutonowego – Franciszek Sadkowski (ps. „Dębek”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy – akcje zbrojne; w związku z chorobą serca i innymi dolegliwościami – łącznik; ps. „Bób”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Ostasza, pow. Augustów, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 01.09.1944 r. przez NKWD, ucieczka z aresztu 06.1945 r., ukrywanie się; ponowne aresztowanie 10.03.1950 r. przez NKWD w miejscu zamieszkania, tortury; oddał karabin, 300 szt. naboi i lornetkę
Więzienia: Sopoćkinie (areszt), Grodno (więzienie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w AK, art. 63-1-76 KK BSRR; 25 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1950-12.03.1955 r. – Komi ASRR – Workuta – łagpunkt nr 5, kopalnia nr 40, skrytka pocztowa 175/5; przewieziony w marcu 1955 r. pod konwojem do Grodna, ponownie osądzony i tu zwolniony 12.03.1955 r.
Zapamiętani współwięźniowie: z macierzystego oddziału : Stanisław Szymak (ps. „Jastrząb”); wielu innych żołnierzy AK z innych oddziałów
Data zwolnienia: 12-03-1955
Zesłanie: nie, przebywał w Grodnie
Data powrotu do Kraju: 03-1958
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1977 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1984 r.), Medal 40-lecia PRL (1984 r.), Krzyż AK (1995 r.), odznaka za Akcję „Burza”
Inne informacje:

Pan Łapucki w trakcie służby w AK w 1943 r. był lekko kontuzjowany (rana w brzuchu i prawą rękę) od granatu oddziału niemieckiego. Z tego powodu zmienił funkcję AK na łącznika.
Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia – chorobę serca, pękające żylaki, niegojącą się ranę w brzuchu został przez lekarzy w łagrze zakwalifikowany do lżejszej pracy na taśmociągach. W łagrze był także operowany na przepuklinę.
Po powrocie do Kraju Pan Łapucki pracował jako elektryk i chłodniarz. Skrót swych wspomnień przesłał do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto