BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Lebiedź

Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Szot
Data urodzenia: 1932-12-10
Miejsce urodzenia: Lebiady, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK, Obwód Lida AK, Zgrupowanie lidzkie, pluton 21 – dowódca oddziału II por. Alfons Kopacz, dowódca plutonu ps. „Michać”, zastępca dowódcy – Antoni Oleszkiewicz (ps. „Jan”); obszar działania Świsłocz-Lida
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lebiady, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.09.1951 r. przez MGB we wsi Marcinowicze, bez broni
Więzienia: Grodno, obóz przejściowy Orsza, Moskwa Krasnaja preść), obóz Gorkij
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, art. 63-1 i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojskowego Wojsk MGB; 25 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i przepadek mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 12/13.10.1951-04.08.1956 – Komi ASRR, Workuta – ITŁ-„Ż”, poczta 175/5, kopalnia 40 – praca pod ziemią, elektro-ślusarz
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 04-08-1956
Zesłanie: 04.08.1956-02.1957 r. Workuta, poczta 175/5 w kopalni – praca pod ziemią, elektro-ślusarz
Data powrotu do Kraju: 10-02-1957
Miejsce powrotu: Terespol i Giżycko (punkty repatriacyjne), Katowice, Wałbrzych
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Lebiedź należał do AK całą rodziną (ojciec Ignacy, brat Bronisław). Był sądzony wraz z ojcem, a jego brat był aresztowany oddzielnie w 1951 r. Pan Lebiedź podał w śledztwie, że brat wstąpił do AK w 1950 r., ps. „Alchenicz”.
Po powrocie do Kraju pracował jako elektro-ślusarz, spawacz. Przekazał wspomnienia do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta oraz składał zeznania w Wałbrzychu na prośbę Prokuratury w Białymstoku.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (informacja archiwalna) MWD ZSRR – ITŁ „Ż” – zwolnienie z łagru S. Lebiedzia, 01.08.1956 r.
2.Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (informacji archiwalnej) MWD ZSRR – ITŁ „Ż” – zwolnienie z łagru S. Lebiedzia, 01.08.1956 r.
3/ 4. Karta Ewidencyjna Repatrianta nr 2639 wystawiona dla S. Lebiedzia, PR Terespol, 10.02.1957 r.
5. Stanisław Lebiedź – zdjęcie powojenne

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto