BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Bronisław Lebiedź

Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Szot
Data urodzenia: 1928-05-03
Miejsce urodzenia: Lebiady, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1950 r. AK – Okręg Nowogródzki AK, Obwód Lida AK – oddział II konspiracji – dowódcy : por. Alfons Kopacz, zastępca – por. Antoni Oleszkiewicz
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; ps. „Płotka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lebiady, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.07.1951 r. przez MGB we wsi Lebiady
Więzienia: Grodno (piwnice śledcze, następnie więzienie – tu osądzenie), Mińsk, Orsza, Moskwa, Kirow
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, art. 61-1 KK BSRR; 25 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR – łagier przesyłowy; Korzym (kilka lat); Inta – łagier nr 2, po uszkodzeniu prawej ręki przeniesiony do łagru nr 5 – we wszystkich łagrach Workuty praca w kopalniach węgla kamiennego
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 10-08-1956
Zesłanie: Workuta – przyjazd do brata Stanisława (również łagiernika, teraz na zesłaniu), praca w kopalni nr 40, na budowie domków składanych z elementów aż do powrotu z bratem do Polski
Data powrotu do Kraju: 1957
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Lebiedź pracował jako palacz kotłów przemysłowych.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto