BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisława Kociełowicz z d. Kowalewska

Imię ojca: Karol
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Piekarska
Data urodzenia: 1930-03-17
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1943-07.1944 r. – Wilno – druhna Drużyny im. Szymona Konarskiego Szarych Szeregów – drużynowa Weronika Gojżemska (ps. „Niki”), zastęp „Iskry” – zastępowa Urszula Brama
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Żuczek”, „Iskierka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, Kolonia Wileńska ul. Wędrowna 22
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 1947 r. przesłuchanie przez NKWD w areszcie na ul. Ofiarnej w Wilnie; aresztowanie 12.04.1951 r. w Moskwie
Więzienia: Moskwa (Łubianka, Butyrki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do ZHP; art. 58-10 cz. I i 11 KK RFSRR; wyrok Narady Specjalnej przy KGB ZSRR z dnia 11.08.1951 r.; 8 lat pozbawienia wolności
Łagry – nazwy, okres pobytu: 08.1951-10.1954 r. – łagier karny „Irkuck” Tajszet nr 021; Mordowska SRR, łagier Poćma – Dubrawłag
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 28-10-1954
Zesłanie: powrót do Wilna; 06-12.1955 r. zesłanie wraz z mężem Wiktorem Kociełowiczem (po jego skazaniu, wyjechała z nim) – Komi ASRR – Uść-Kułom; następnie powrót do Polski
Data powrotu do Kraju: 13-12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), Szczecin
Posiadane odznaczenia: odznaka pamiątkowa Akcji „Burza”, Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

W czasie służby w Szarych Szeregach Pani Kociełowicz w latach 1943-44 odniosła rany postrzałowe obu podudzi w trakcie przenoszenia różnych materiałów dla żołnierzy AK.
Po powrocie do Kraju Pani Stanisława uzyskała wykształcenie wyższe i pracowała jako nauczycielka. Spisała swoje wspomnienia. Aktywny członek organizacji kombatancki – Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Szczecin (pełniła funkcję Prezesa) oraz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK (wiceprezes Stowarzyszenia).

Skany / fotografie:

1. ppłk Stanisława Kociełowicz
2.Tłumaczenie na jęz. pol. zaświadczenia MSW Federacji Ros. – Głównej Centrali Informacyjnej o aresztowaniu i skazaniu S. Kowalewskiej, 01.08.1994 r.
3/ 4. Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (zaświadczenia) nr 0000974 Min. Sprawiedliwości ZSRR ITŁ „Ak” – zwolnienie z łagru S. Kowalewskiej, 28.10.1954 r.
5/ 6. Karta repatriacyjna nr 4547 wydana S. Kociełowicz, PR Nowy Sącz, 15.12.1955 r.
źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto