BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Kłak

Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Justyna
Nazwisko rodowe matki: Kreczko
Data urodzenia: 1924-11-02
Miejsce urodzenia: Ogrodniki, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 06.1942-01.1945 r. – AK Okręg Białystok, Inspektorat Grodzieński, Obwód Wołkowysk AK, placówka Mścibów – zaprzysiężony przez ppor. Władysława Borodziuka (ps. „Kapral”) i przydzielony do plutonu dywersyjnego o kryptonimie „Węzeł”; 01-07.1945 r. ruch oporu AK; 07.1945-01.1946 r. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec; ps. „Czarny Żubr”; m.in. uczestnik akcji na pociąg koło Andrzejowic; kolportaż ulotek
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ogrodniki, poczta Mścibów, pow. Wołkowysk
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 26.01.1946 r. przez żołnierzy radzieckich na stacji kolejowej w Waliłach, w czasie powrotu do Polski z terenów zajętych przez ZSRR; aresztowano go wraz z całym oddziałem AK pod dowództwem „Pabisa” (ok. 40 osób) z bronią w ręku.
Więzienia: Waliły, Ogrodniki, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny, posiadanie broni i agitację; art. 63-1, 76, 80 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego z dnia 01.04.1946 r.; kara śmierci zamieniona z uwagi na koniec wojny na 10 lat łagrów i 20 lat zsyłki na Kołymie
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946-48 r. – Tajszet, Brack, Zajarsk – we wszystkich łagrach – praca przy budowie linii kolejowej jako cieśla; 1948-1956 r. Kołyma – Magadan, kopalnia „kostierytu” i uranu, Simczan – kopalnia rudy
Zapamiętani współwięźniowie: Tajszet – Józef Ludkowski (żył jeszcze w 1990 r.); Kołyma : Benon Malinowski (żył w 1990 r.), Bronisław Boruc, Wiktor Roszczewski
Data zwolnienia: 24-04-1956
Zesłanie: początkowo otrzymał 20 lat zesłania, później skrócone – Kołyma, okolice Simczan – drwal w lesie
Data powrotu do Kraju: 22-12-1956
Miejsce powrotu: Warszawa, Białystok
Posiadane odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (11.1944 r.), Krzyż AK (1985 r.), Medal Wojska Polskiego (Londyn, dwukrotnie, 1948 r.)
Inne informacje:

Pan Kłak w trakcie służby w plutonie dywersyjnym „Wachlarza” ukończył kurs minersko-dywersyjny którego dowódcą był kpt Henryk Łabuziński (ps. „Boruta”-„Zwykły”). Brał czynny udział w akcjach dywersyjnych organizowanych przez dowództwo Obwodu, na liniach kolejowych Wołkowysk – Białystok i Wołkowysk – Czeremcha. W akcji na stację Andrzejewicze, gdzie wysadzono pociąg ze sprzętem wojennym, został ranny w usta. W okresie Akcji „Burza” brał czynny udział w szeregach plutonu „Węzeł” w połączonej akcji z plutonami „Reduta” i „Dziadka”, w spaleniu fabryki i tartaku koło Swisłoczy. W maju 1944 r. został kontuzjowany w czasie walk z oddziałami niemieckimi w lasach koło Warejek. W związku z wyróżniającą się służbą i odwagą Komendant Obwodu – mjr Michał Stojanowski (ps. „Lubicz”-„Cygan”-„Kruk”) awansował Pana Kłaka w kwietniu 1944 r. do stopnia starszego strzelca, a Dowódca Okręgu odznaczył go w listopadzie 1944 r. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W czasie pobytu w łagrach i na skutek panujących tam warunków i katorżniczej pracy chorował tam na żółtaczkę, odmrożenia, zapalenie płuc, pylicę. Chciano mu amputować zmiażdżone nogi.
Po powrocie do Kraju pracował jako murarz. Pan Kłak nagrał swoje wspomnienia na taśmy magnetofonowe, które następnie były wykorzystywane w wielu opracowaniach.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto