BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Kłak

Imię ojca: Piotr
Imię matki: Emilia
Nazwisko rodowe matki: Szwabińska
Data urodzenia: 1924-05-02
Miejsce urodzenia: Ogrodniki, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1942 r. Okręg Białostocki AK, Obwód Wołkowysk, placówka Mścibów; zaprzysiężony przez ppor. Władysława Borodziuka (ps. „Kapral”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, kolportaż prasy podziemnej; ps. „Bulaj”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ogrodniki, poczta Mścibów, pow. Wołkowysk
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: jesienią 1945 r. (14.10.1945 r. ?) przez NKWD w nocy z domu, bez broni
Więzienia: Wołkowysk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; par. 63.1 i 34 KK BSRR; 10 lat ITŁ, 5 lat utraty praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: Irkuck; Nachodka; Czukotłag – Zatoka Krzyża, Ehwekinot (1946-1951 r.) – praca przy budowie łagru i osiedla, następnie budowa dróg zimą, odśnieżanie dróg w głąb Czukotki
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie: 1951-1958 Magadan – port Nahajewo – praca w brygadzie rozładunku statków, następnie jako elektryk
Data powrotu do Kraju: 1958 r.
Miejsce powrotu: Gliwice
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Przed wojną Pan Kłak ukończył kl. 1 gimnazjum w Świsłoczy. Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako elektryk.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto