BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wanda Kiałka z d. Cejko

Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Weronika
Nazwisko rodowe matki: Masojć
Data urodzenia: 1922-12-15
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1941-23.02.1945 r. Okręg Wileński AK – łączniczka na terenie Wilna; 07-13.07.1944 r. (Operacja „Ostra Brama”) sanitariuszka w szpitalu polowym w szkole przy ul. Krakowskiej; następnie Miedniki i Kaługa; 04-23.02.1945 r. oddział por. Sergiusza Kościałkowskiego (ps. „Fakir”) – sanitariuszka
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Marika”, „Erka”; bez stopnia, łączniczka, sanitariuszka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Chełmska 80/2
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.07.1944 r. Miedniki-Kaługa – rozbrojenie oddziałów AK; 23.02.1945 r. – aresztowanie przez NKWD z bronią we wsi Łukszany; cały oddział „Fakira” ginie wraz z mieszkańcami spalonej wsi Łukszany
Więzienia: Miedniki, Kaługa, Oszmiana (pierwsze śledztwo), Wilno (Łukiszki), koniec 05.1945 r. samolotem do Moskwy (Łubianka, Butyrki – w czasie Procesu Szesnastu), po wyroku ponownie do Wilna (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny; art. 58-1a, 11 KK RFSRR; wyrok jesienią 1945 r. Sądu Wojennego przy ul. Arsenalskiej – proces grupy „Fakira” i grupy „Konara” – 20 lat katorgi
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR – Workuta – kopalnia nr 2 – praca pod ziemią jako ładowacz; Mulda – łagier nr 26 – praca w kamieniołomach; Workuta – cegielnia nr 2 (stąd zwolniona w 1956 r.) – praca w pracowni krawieckiej
Zapamiętani współwięźniowie: Natalia Zarzycka (z d. Odyńska), Anna Grzywacz (z d. Szyszko); w łagrach – nieżyjące już : Barbara Dudycz, Bronisława Kutiuk
Data zwolnienia: 07-09-1956
Zesłanie: 09-11.1956 r. Workuta – cegielnia nr 2 do wyjazdu do Polski
Data powrotu do Kraju: 17-11-1956
Miejsce powrotu: Bydgoszcz, Wrocław
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn, 1970 r.), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn, 1970 r.), Krzyż Walecznych (1965 r.), Krzyż Partyzancki (1974 r.), Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Pani Wanda Kiałka po powrocie do Kraju z zesłania wraz ze swym mężem Stanisławem w 1956 r. zamieszkała na stałe we Wrocławiu.
Pan Wiesław Krasnodębski nagrał wspomnienia Pani Wandy i przekazał ich kopię do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.
W zbiorach Archiwum jest nagranie :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1487/from/szuk
Podobnie nagranie wspomnień Pani Kiałki zostało opracowane przez wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” :
https://www.zajezdnia.org/swiadek-historia/wanda-kialka
Wraz z mężem bardzo aktywni członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

Skany / fotografie:

Wanda Kiałka z d. Cejko – źródło : zajezdnia.org

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto