BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Piotr Karpowicz

Imię ojca: Jan
Imię matki: Tekla
Nazwisko rodowe matki: Witkiewicz
Data urodzenia: 1928-10-21
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 08.1942-07.1944 r. – Szare Szeregi, Wilno – drużynowy drużyny, 1 pluton, 3 kompania Harcerskiego Batalionu Ochrony Powstania – dowódca ppor. Roman Piekarski (ps. „Osterwa”); łącznik – zwiadowca Zgrupowania AK Wilno-Śródmieście – Pułk Pancerny im. Chrobrego – dowódca kpt. Józef Dziarmaga (ps. „Jan Działyński”); uczestnik Operacji „Ostra Brama”, lekko ranny
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec; harcerz Szarych Szeregów – drużynowy, łącznik wywiadowców 1 plutonu, 3 kompanii Batalionu Ochrony Powstania
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno Zwierzyniec, ul. Rysia 24/3
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 21(23?).01.1945 r. przez NKWD LSRR w Wilnie przy ul. Rysiej 24 – uciekał, ostrzelany, został złapany na rogu ul. Szeszkińskiej, bez broni
Więzienia: Wilno (areszt NKWD ul. Słowackiego; Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny i działalność w organizacji zbrojnej AK w celu obalenia władzy radzieckiej; art. 58-1a, 58.2-11. 59-3 KK RFSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD LSRR z 08.07.1945 r.; 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: łagier tranzytowy Mołotowsk (obecnie Siewierodwińsk) – praa przy budowie cmentarza na torfowiskach, kopanie kanału nad morzem, praca w kamieniołomach; Norylsk – łagier nr 6 ITR (więzień nr 107741) – szpital obozowy (dystrofia, niezdolny do pracy), pracownik łaźni, pracownik fizyczny w kopalni rud; Norylsk – łagier polityczny nr 5 o zaostrzonym reżimie (tzw. Gorłag, więzień nr K-857) – strażak, robotnik zakładu konstrukcji żelazo-betonowych, karna brygada Czepielewa -roboty ziemne na „Gorstroju”; łagier Nadzieżda – praca w kopalni węgla kamiennego nr 324 – górnik; łagier „TEC” – brygada cieśli -budowa miasta „Gorstroj” ; zwolnienie z odbywania kary – z łagru nr 4 -224/8
Zapamiętani współwięźniowie: Henryk Meszczyński-Szumski (ps. „Dziewic”, zastępca por. Adama Boryczki ps. „Tońko” – 6 Wileńska Brygada AK), dr Matoszko (Komisja gen. Sikorskiego), Ochocki (sędzia Sądu w Wilnie), Zbigniew Szelking (ps. „Szelka”, harcerz AK 1 plutonu 3 kompanii Batalionu Ochrony Powstania)
Data zwolnienia: 24-08-1954
Zesłanie: nie, po zwolnieniu powrócił do Lidy ?
Data powrotu do Kraju: 04-1955
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (1970 r., Londyn), Krzyż Partyzancki, Krzyż Srebrny za Zasługi dla ZHP z Mieczami, Odznaka AK, Odznaka Szarych Szeregów, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

W kampanii wrześniowej 1939 r. Pan Karpowicz służył jako harcerz-łącznik Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w dzielnicy Wilno-Śródmieście. Przed aresztowaniem Pan Karpowicz posiadał wykształcenie niepełne średnie – uczył się na kompletach. Ukończył także przeszkolenie dywersyjno-wywiadowcze.
W łagrach Norylska brał czynny udział w podziemnej samopomocy obozowej i powstaniu więźniów politycznych Norylska w 1953 r. Gorłag, Cz-224/3. Wyselekcjonowany na rozstrzelanie.
Po powrocie do Kraju ukończył studia wyższe techniczne, inżynier i pracował jako nauczyciel akademicki.

Skany / fotografie:

1/ 2. Sprawka (informacja archiwalna) MWD ZSRR – ITŁ U-224/8 – zwolnienie z łagru P. Karpowicza, 24.08.1954 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto