BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Janina Kałahur z d. Geppart

Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Becko
Data urodzenia: 1927-05-22
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: współpraca z AK – kolportaż prasy, niezaprzysiężona
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów – Kleparów, ul. Jordańska 6
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.01.1945 r. przez NKWD w domu we Lwowie wraz z siostrą Zofią, na skutek donosu
Więzienia: Lwów (komisariat dzielnicowy, obóz tranzytowy); 03.1945 r. – Donbas – rzekomo jako internowana do końca wojny, pracownik dołowy w kopalni węgla; 09-11.1945 r. Starobielsk; 12.1945-01.1946 – więzienie Dniepropietrowsk, etap
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: oskarżona o zdradę Ojczyzny; art. 54-1a KK USRR; wyrok zaoczny wydany 20.12.1945 r. z par. 58 RFSRR, odczytany w więzieniu w Dniepropietrowsku; 5 lat zesłania do oblasti Nowosybirskiej
Łagry – nazwy, okres pobytu: 01.1946-20.05.1948 r. – Czerepanowo, Nowosybirska obl. – zesłanie – praca w kopalni torfu, różne prace fizyczne
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 20-05-1948
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 06-1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto