BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Żukowski

Imię ojca: Marian
Imię matki: Klementyna
Nazwisko rodowe matki: Tuńska
Data urodzenia: 1927-01-01
Miejsce urodzenia: Koszów, pow. Łuck, woj. wołyńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 11.1941-03.1944 r. – Okręg Wołyński ZWZ-AK, Inspektorat Łuck, kryptonim „Łuna” – „Osnowa”, Obwód Łuck „Łan”; zaprzysiężony w 11.1941 r. przez por. Jerzego Rakowskiego (ps. „Start”, szef łączności operacyjnej Inspektoratu). Początkowo w dyspozycji komendanta Obwodu por. Józefa Wójcika (ps. „Zgrzyt”), następnie oddelegowany pzez komendanta do por. Jerzego Rakowskiego; często w bezpośredniej dyspozycji inspektora – kpt. Leopolda Świkla (ps. „Adam”) i jego zastępcy ps. „Czyżyk”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, młodociany żołnierz, łącznik – kurier (zdobywanie i dostarczanie broni do obwodów i placówek samoobrony Inspektoratu „Osnowa” – Łuck i teren; łączność Inspektoratu z terenem), żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (udział w akcjach placówek samoobrony ludności polskiej i ich walkach z Niemcami i UPA – Przebraże, Antonówka itp.); ps. „Semen”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Łuck, woj. wołyńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.04.1944 r. przez NKWD w Łucku w punkcie kontaktowym w domu Państwa Baczyńskich
Więzienia: 03.04-18.05.1944 r. – Łuck (areszt NKWD); 18.05.1944 r. – przewiezienie wraz z grupą żołnierzy AK do Kijowa; 06-10.1944 r. – Kijów (areszt śledczy NKWD)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 54-1a, 54-11 i 54-2; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD w ramach „procesu kijowskiego 32 żołnierzy AK z Inspektoratu Łuckiego w dniach 11-17.10.1944 r.” z dnia 17.10.1944 r.; 5 lat łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 10.1944-04.1945 r. – Kijów – łagier Len-Kuźma – praca przy odgruzowywaniu fabryki czołgów; do 1947 r. obóz St. Suslowo, Kiemierowska oblast, Krasnojarski Kraj – prace polowe i ziemne; 1947-1949 r. Czernogorsk (kopalnia węgla), rejon Abakan – drążenie skał, praca przy budowie zbiornika na węgiel o średnicy 100 m. W ostatnim okresie wycieńczony, skierowany do szpitala.
Zapamiętani współwięźniowie: łagier w Kijowie : Marian Gontarz (27 Wołyńska Dywizja AK), Leopold Świkla (inspektor Inspektoratu Łuck AK Łuna” „Osnowa”, skazany na karę śmierci – karę zamieniono na 10 lat); Kiemierowskaja oblast : żołnierz 27 Wołyńskiej DP AK; Czernogorsk : Marian Kamiński (żołnierz 27 WDP AK), Stefan Rochoński (Lwów)
Data zwolnienia: 03-04-1949
Zesłanie: 05.1949-06.1954 r. – posiołek Brianka, północno-jenisejski rajon, Krasnojarski Kraj – pomocnik kowala, kowal; 25.06.1954 r. zwolniony z zesłania bez prawa powrotu do Polski; Szpital Gruźliczy w Jenisejsku – wypisany na własne życzenie w związku z otrzymaniem zgody na wyjazd do Polski
Data powrotu do Kraju: 21-04-1956
Miejsce powrotu: Grabanów koło Białej Podlaskiej (Punkt Repatriacyjny); Wrocław
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Żukowski w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. jako harcerz pomagał wycofującej się Armii Polskiej. Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako mistrz ślusarstwa. Jego spisane i nagrane wspomnienia zostały przekazane do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.

Skany / fotografie:

1.Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (zaświadczenia) MSW ZSRR, Zarządu MSW na Krasnojarski Kraj – zwolnienie z łagru T. Żukowskiego, 29.05.1954 r.
2/ 3. Karta Ewidencyjna Repatrianta nr 974 wydana T. Żukowskiemu, PR Grabanów, 28.04.1956 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto