BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Włodarczyk

Imię ojca: Nikodem
Imię matki: Agnieszka
Nazwisko rodowe matki: Świstak
Data urodzenia: 1926-10-17
Miejsce urodzenia: Kaczewo/Koczewo (?), woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1943-08.1944 r. Okręg Wileński AK – 5 Wileńska Brygada AK mjra Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka”) – 3 pluton – dowódca – Antoni Rymsza (ps. „Maks”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Wyzęba”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 30.09.1944 r. na terenie powiatu Wołożyn, woj. nowogródzkie
Więzienia: Lida, Moskwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; wyrok Wojennego Trybunału BSRR w Lidzie w styczniu 1945 r.; 10 lat łagrów; za próbę ucieczki dodatkowo sądzony przez OS w Moskwie
Łagry – nazwy, okres pobytu: Smoleńsk, Tajszet, Karaganda, Dżezgiazgan, Inta
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1954
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 12-1955
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Włodarczyk od grudnia 1955 r. pracował jako kierowca.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto