BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Ułas

Imię ojca: Maciej
Imię matki: Paulina
Nazwisko rodowe matki: Muszczyńska
Data urodzenia: 1927-08-29
Miejsce urodzenia: Dworzyszcze, gm. Żyrmuny, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03.1943-07.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, placówka Trokiele, dowódca plutonu – kapral Franciszek Biczek (ps. „Orzeł”), dowódca drużyny – Jan Bildź (ps. „Pot”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Brzoza”; ranny w okolicach Lidy w trakcie służby w AK
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Dworzyszcze, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 14.10.1944 r. przez NKWD w trakcie łapanki w rejonie Lidy
Więzienia: Lida
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego w Lidzie; 7 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – okręg pieczorski, rejon Irajel – 10 leśny oddział – praca przy wyrębie lasu
Zapamiętani współwięźniowie: Antoni Szendryk, Kazimierz Fedorowicz, Jan Raczyński
Data zwolnienia: 08-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 23-09-1948
Miejsce powrotu: Dolny Śląsk
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Ułas ukończył wyższe studia techniczne i pracował w zawodzie mechanika.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto