BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Kazimierz Tytusz

Imię ojca: Michał
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Urbanowicz
Data urodzenia: 1927-02-25
Miejsce urodzenia: Januszka, gm. Krewo, pow. Oszmiana, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1943-02.1944 r. Okręg Wileński AK – żołnierz konspiracji; 03-07.1944 r. – Inspektorat F, Obwód Oszmiana AK – 12 Oszmiańska Brygada AK – dowódca Brygady : kpt. Hieronim Romanowski (ps. „Cerber”) – pluton pionierów Brygady – bezpośredni dowódca ppor. Florian Perepeczko (ps. „Promień”) – udział w akcjach bojowych pod Murowaną Oszmianką, Korobami, Holszanami
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy (pionier), ps. „Dąbek”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Januszka, pow. Oszmiana, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.09.1944 r. aresztowany przez wojska NKWD na terenie gminy Krewo, pow. Oszmiana z bronią w ręku
Więzienia: Smorgonie (osądzony w 10.1944 r., nieodwracalny uraz głowy podczas śledztwa), Oszmiana (więzienie, ponowny sąd w 11.1944 r.), Orsza (więzienie przesyłowe)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przechowywanie broni; art. 63-1a KK BSRR; 10 lat łagrów i dożywotnia zsyłka
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1945-1949 r. – Krasnojarski Kraj, Kańsk – stacja Reszoty – praca przy wyrębie lasu, w stolarni; 1949-1954 r. – Kazachska SRR – obwód Karaganda – spec obóz Bałchasz Stroj – stolarz na budowie. Przed zakończeniem wyroku przewieziono do Mołodeczna i wysłano 07.07.1954 r. na dożywotnią zsyłkę do Komi ASSR
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 07-07-1954
Zesłanie: 07.1954-1955 r. – Komi ASSR, Gradarski rejon – praca jako stolarz. Co miesiąc rejestrował się w komendanturze w Myrtuju-Gradar. Nie miał prawa wyjazdu.
Data powrotu do Kraju: 13-12-1955
Miejsce powrotu: Dąbroszyn, pow. Gorzów Wlkp.
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Tytusz uzyskał średnie wykształcenie techniczne i pracował jako stolarz, mistrz budowlany i kierownik techniczny.

Skany / fotografie:

1/ 2. Ankieta Ewidencyjna Repatrianta nr 5391 wydana K. Tytuszowi, PUR, 14.12.1955 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto