BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Turowski

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Oleksińska
Data urodzenia: 1927-01-05
Miejsce urodzenia: Pomiany, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, woj. białostockie
Data śmierci: 2016-04-04
Miejsce śmierci: Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1944-1945 r. – Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodzieński – pluton egzekucyjny „Kedyw” – dowódca : kpr Stanisław Krysiuk (ps. „Sęp”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; ps. „Pantera” (?)
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Sopoćkinie, pow. Augustów
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.09.1945 r. przez NKGB w Sopoćkiniach, bez broni (nie znaleziono)
Więzienia: Sopoćkinie, Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do organizacji podziemnej – AK; par. 70 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego Wojsk NKWD Obwodu Grodzieńskiego z 20.08.1946 r.;10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Hylicz; Czeksna – łagier nr 6; Kamieniuki; Rażnowo – Lesnoj Uczastok; Jarosław; Kirow; Komi ASSR, Inta – łagry nr 1, 3, 5, 7 – nr obozowy C-453. Zwolniony z łagrów w łagrze nr 5 w Incie
Zapamiętani współwięźniowie: Stefan Kalina, Marian Dąbrowski, Marian Siezieniewski, Tadeusz Biłous, Czesław Macutkiewicz, Jerzy Bieliński, Jan Raczkowski, Józef Wójcik
Data zwolnienia: 22-06-1954
Zesłanie: 1 rok – Inta, Komi ASSR
Data powrotu do Kraju: 30-07-1955
Miejsce powrotu: Olecko
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn, 1982 r.), Medal Wojska (Londyn)
Inne informacje:

W łagrach Pan Turowski pracował przy robotach ziemnych, krawieckich, malarsko-tynkarskich, przy robotach leśnych. Był praczem, kamieniarzem, kurierem. Po powrocie do Kraju ukończył zasadniczą szkołę handlową i pracował jako krawiec, pracownik handlu. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, m.in. reprezentując organizację w składzie jej pocztu sztandarowego. Mieszkał w Giżycku, gdzie zmarł w 2016 r. i został pochowany na cmentarzu przy Al. 1 Maja – kwatera XII, rząd 11, grób 5.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

1/ 2. Sprawka (zaświadczenie) MWD ZSRR ITŁ „O” – zwolnienie z łagru S. Turowskiego, 22.07.1954 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto