BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Tumkiewicz

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julia
Nazwisko rodowe matki: Zusin
Data urodzenia: 1923-01-19
Miejsce urodzenia: kolonia Jejny, gm. Kobylnik, pow. Postawy, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 04-07.1944 r. – Okręg Wileński AK – 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dowódca : kpt. Longin Wojciechowski (ps. „Ronin”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral; ps. „Tank”, „Wojdo”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1944 r. – internowanie wraz z oddziałem AK w Kałudze
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 08.1944-01.1946 r. – Kaługa (internowanie)
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 13-01-1946
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 13-01-1946
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Gdynia
Posiadane odznaczenia: Medal XXV-lecia PGN Gdynia, Medal 40-lecia Polski Ludowej
Inne informacje:

Pan Tymkiewicz w 1938 r. ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Kobylniku. Nie kontynuował nauki z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny. Do roku 1943 r. pomagał tacie w gospodarstwie rolnym. Żołnierz AK, internowany w Kałudze.
W styczniu 1946 r. przekazany władzom polskim, a następnie zwolniony przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Tymkiewicz pracował początkowo jako magazynier, by ostatecznie wiele lat pracować jako stolarz do przejścia na emeryturę w 1988 r.

Skany / fotografie:

1/ 2. Zaświadczenie MBP o zwolnieniu H. Tumkiewicza z łagru, Warszawa, 13.01.1946 r.
3.Zaświadczenie Biura Informacyjnego PCK nr 26144 o powrocie H. Tumkiewicza z obozu w Kałudze, Warszawa, 15.01.1946 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto