BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mieczysław Tubilewicz

Imię ojca: Cezary
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Szczepuk
Data urodzenia: 1928-12-27
Miejsce urodzenia: Siesiulki, gm. Wawiórka, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK – w AK od początku 1943 r., zaprzysiężony w placówce Mery w 06.1943 r. i przydzielony do 77 Pułku Piechoty AK, 7 batalion por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”) – 2 kompania ppor. Eugeniusza Klimowicza (ps. „Okoń”), dowódca drużyny – ps. „Szopa” – udział w akcjach w Wasiliszkach, Lidzie, Grodnie i Iwłaszach
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia; często goniec z uwagi na bardzo dobrą znajomość terenu; ps. „Skowronek”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Siesiulki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.07.1945 r. przez NKWD w okolicach Siesiulek; broń odnaleziono po kilku dniach
Więzienia: Lida (więzienie), po wydaniu wyroku w grudniu 1945 r. przewieziony na 2 miesiące do więzienia przesyłowego w Orszy
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za usiłowanie odłączenia części ziem od BSRR; par. 63-1 i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego Wojsk NKWD Obwodu Grodzieńskiego z 17.12.1945 r.; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich; wyrok został w 1955 r. zmieniony przez władze sowieckie – zmiana paragrafu na 73 KK BSRR, zmniejszenie kary do 5 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 03.1946-27.02.1954 r. – Magadan, rejon Susuman, Ares – kopalnia węgla
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 27-02-1954
Zesłanie: 02.1954-1956 r. – obwód Magadan, rejon Susuman, osiedle Czkałow – praca przy wydobywaniu węgla na przodku
Data powrotu do Kraju: 01-04-1957
Miejsce powrotu: Medyka
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Tubilewicz pracował jako elektromechanik aparatury kontrolno-pomiarowej. Przekazał spisane przez siebie wspomnienia do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (zaświadczenie) MWD ZSRR obwodu magadańskiego – zwolnienie z zesłania M. Turowskiego, październik (?) 1955 r.
2.Zaświadczenie Sądu Najwyższego BSRR o rehabilitacji M. Tubilewicza, Mińsk, 22.06.1978 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto