BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Leokadia Trznadel z d. Marcinkiewicz

Imię ojca: Jan
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Olszewska
Data urodzenia: 1927-01-01
Miejsce urodzenia: Turmont, woj. wileńskie
Data śmierci: 2021-03-30
Miejsce śmierci: Wrocław
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – zaprzysiężona w grudniu 1943 r., dowódca – por. Wacław Pietkiewicz (?) (ps. „Mocny”) – 1 kompania 2 batalionu 85 Pułku Piechoty AK (?); Łączniczka Oddziału „Konara” oraz Grupy Perkun. Podczas Operacji „Ostra Brama” sanitariuszka szpitala polowego przy ul. Krakowskiej w Wilnie.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka, ps. „Lolita”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Kalwaryjska 31/7
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.12.1944 r. przez NKGB w Wilnie, bez broni
Więzienia: Wilno (więzienie śledcze na ul. Słowackiego, kolonia na Rossie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zbrojne, grupowe powstanie przeciwko władzy radzieckiej skazana z art. 58-2 i 58-11 na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 06.1945-1948 r. – Permski Kraj, Solikamsk; Borowsk; 1948-1954 r. – Mordowska ASSR, Poćma – posiołek Jawas, łagpunkt nr 3 i 6
Zapamiętani współwięźniowie: Halina Rychlewicz (AK, Grodno), Anna Dolińska (ps. „Barbara”), Zofia Matusewicz (ps. „Baśka”), Wilhelmina Zagórska, Angela Sienkiewicz, Irena Fiodorowicz, Henryka Golimont (ps. „Gienia”), Krystyna Zajączkowska (ps. „Krysia”)
Data zwolnienia: 04-06-1954
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 31-12-1954
Miejsce powrotu: Wrocław, ul. Kasprzaka 2
Posiadane odznaczenia: Medal „Pro Patria”, Medal „Pro Memoria”
Inne informacje:

Przed rozpoczęciem wojny Pani Trznadel ukończyła 2 klasy Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej.
W łagrach Pani Leokadia pracowała w tartaku przy kopalni torfu, przy szyciu bielizny dla wojska, wyładunku wagonów, budowie dróg.
Po powrocie do Kraju z zesłania Pani Trznadel uzyskała średnie wykształcenie i pracowała jako pracownik umysłowy. Jej relacja wspomnieniowa została nagrana przez Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta w 1989 r. :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1996/from/szuk
Była członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Pani Leokadia zmarła w 2021 r. i została pochowana we Wrocławiu.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto