BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Maria Truchanowicz

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Fedorowicz
Data urodzenia: 1922-05-24
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – łączniczka na terenie Wilna, dowódca – Br. Tubilewicz; od 1945 r. – poakowska organizacja „Auszra” – współpraca z Wacławem Żubrem (ps. „Ordon”) i Ern. Sikorą (ps. „Wichura”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, łączniczka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno Zwierzyniec, ul. Litewska 18/5
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.07.1946 r. przez NKGB LSRR w Wilnie, wskazana na ulicy przez konfidenta, bez broni
Więzienia: Wilno (areszt śledczy ul. Ofiarna; więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do podziemnej organizacji wywiadowczej i szpiegowskiej „Auszra”; art. 17-58-6 KK RFSRR; 5 lat pozbawienia wolności
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kazachska SSR, Karaganda, Spassk – specłagier – prace fizyczne przy budowie zapory wodnej Karaganda-Spassk, budowa dróg; zwolniona z łagru w Spassku
Zapamiętani współwięźniowie: z organizacji „Auszra” – Antonina Świdzińska, Maria Czarnocka
Data zwolnienia: 17-08-1951
Zesłanie: 1951-1954 – Krasnojarski Kraj, Manski rejon; 1954-1956 Krasnojarski Kraj – Kański rejon – na zesłaniu praca w sowchozach i kołchozach – stróżowanie nocne w garażu
Data powrotu do Kraju: 17-09-1956
Miejsce powrotu: Piła, Bydgoszcz, Warszawa
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pani Truchanowicz posiadała średnie wykształcenie ogólnokształcące. Po powrocie do Kraju z zesłania pracowała jako księgarz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto