BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Janina Tkaczuk

Imię ojca: Teodor
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Huk
Data urodzenia: 1932-10-19
Miejsce urodzenia: Borowe, pow. Szczytno, woj. grodzieńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: tata Pani Janiny należał do AK. Ona będąc dzieckiem, pomagała mu jako goniec. Dowódca taty – por. „Olech”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Topola”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Borowe, poczta Nowy Dwór, pow. Szczuczyn, woj. grodzieńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.01.1949 r. przez NKWD w Borowych, a następnie przewieziona do aresztu w Ostrynie
Więzienia: Borowe (areszt), Ostryna (areszt śledczy), Grodno, Orsza, Moskwa, Nowosybirsk, Swierdłowsk, Chabarowsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność na szkodę władzy radzieckiej; art. 24 i 63-1 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD obwodu grodzieńskiego z 19.03.1949 r.; 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1952 r. – Wachanka – praca przy wyrębie lasu; 1952-1956 r. – Magadan – początkowo praca w kopalni złota i rudy, od 1954 r. w kombinacie krawieckim jako krawcowa
Zapamiętani współwięźniowie: Monika Jackiewicz, Janina Durlik, Helena Nakita (?)
Data zwolnienia: 19-06-1954
Zesłanie: 06.1954-06.06.1956 r. – Magadan – kombinat krawiecki
Data powrotu do Kraju: 24-06-1956
Miejsce powrotu: Szczecinek
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pani Janina pracowała jako mistrz krawiecki.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (zaświadczenie) MWD ZSRR ITŁ „AB” – zwolnienie z zesłania J. Tkaczuk, 18.06.1954 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto