BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Michał Tatarzycki

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Machowienko
Data urodzenia: 1920-12-20
Miejsce urodzenia: Koroliszczewicze
Data śmierci: 2022-09-25
Miejsce śmierci: Toruń
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1939-1944 Okręg Wileński ZWZ-AK – Wilno Śródmieście – oddział partyzancki „Błyskawica” – dowódca – por. P. Słonina (ps. „Piotr”) – dowódca plutonu w 2 batalionie; następnie po scaleniu oddziałów – 6 Wileńska Brygada AK – dowódca mjr. F.Koprowski (ps. „Konar”), 2 kompania – dowódca – por. P. Słonina (ps. „Piotr”) – udział w akcjach Brygady w okresie styczeń-lipiec 1944 r.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral podchorąży; adiutant „Błyskawicy” i dowódca plutonu, oficer szkoleniowy; ps. „Michałek”, „Tatar”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Wielka 25
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 23.03.1945 r. przez oficera NKGB na ulicy w Wilnie
Więzienia: 23.03-25.08.1945 r. – Wilno (areszt ul. Ofiarna, więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w partyzantce; art. 58-1a i 58-11 KK RFSRR; wyrok Wojennego Trybunału w Workucie z 12.02.1946 r.; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Workuta, Ż-175 – 08.1945-04.1946 r. – obóz nr 8 na Rudniku- robotnik budowlany w kopalni; 04.1946-10.1948 r. – posiołek Rudnik – Zarząd geologiczny – kreślarz; 10.1948-08.1953 r. – kopalnia nr 7 – odcinek budowlany – dziesiatnik – majster; 08.1953-11.1953 r. – karna kopalnia po uczestnictwie w strajku – górnik; 11.1953-30.10.1954 – kopalnia nr 3 – lesogon – dostawca węgla do stemplowania ścian wyrobiska
Zapamiętani współwięźniowie: Jerzy Gardynik, Edmund Weber, Jerzy Świetlikowski, Edward Muszyński, Wiktor Korystko, ks. Lucjan Sołtan, ks. Michał Drabik
Data zwolnienia: 30-10-1954
Zesłanie: 30.10.1954-04.12.1955 – Komi ASSR, Workuta – Rudnik, Trest Pieczor – Ugłogieołogia (dawny Zarząd Geologiczny); wyjazd pierwszym transportem łagierników do Polski
Data powrotu do Kraju: 12-12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), Toruń
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (AK, zweryf. 1967 r.), Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r. (1983 r.), Krzyż AK (Londyn, 1968 r.), Krzyż Partyzancki (1975 r.), Krzyż Kawalerski O.O.P. (1979 r.), Krzyż Oficerski O.O.P. (1988 r.), Krzyż 6 Wileńskiej Samodzielnej Brygady „Tońka”, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019 r.)
Inne informacje:

Pan Tatarzycki był absolwentem Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie – Wydział Budowlany. Odbył przedwojenną służbę wojskową w okresie 30.09.1938-15.08.1939 r. na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 1 Dywizji Piechoty Legionów. Kurs ukończył w lipcu 1939 r. w stopniu kaprala podchorążego. Otrzymał następnie przydział do 1 Pułku Piechoty Legionów, 6 kompania. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. (do 20.09.1939 r.) jako zastępca dowódcy plutonu. Teren działań wojennych 1939 r. : Wilno-Ostrów Mazowiecka-Różan-Pułtusk-Wyszków-Kopcie.
W łagrach Workuty początkowo z uwagi na brak dobrej znajomości języka ros. w mowie i piśmie robotnik, następnie po opanowaniu języka – kreślarz i majster. Po udziale w strajku pracował jako górnik dołowy.
Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako technik budowlany. W dniu 08.01.1992 r. jego wspomnienia zostały nagrane przez Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1985/from/szuk
Pan Tatarzycki 27.07.1992 r. złożył swoje zeznania z represji sowieckich przed Główną Komisją ds Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu o/Bydgoszcz. W marcu 2019 r. odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Michał Tatarzycki zmarł 25.09.2022 r. w wieku 101 lat i został pochowany na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (zaświadczenie) MWD ZSRR Uprawlenije „Ż” 175 – potwierdzenie okresu więzienia w łagrach M. Tatarzyckiego, Workuta, 01.12.1955 r.
2. Michał Tatarzycki – zdjęcie archiwalne
3. Michał Tatarzycki z małżonką

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto