BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Siemaszko

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Amelia
Nazwisko rodowe matki: Sienkiewicz
Data urodzenia: 1925-01-30
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 1996
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02-17.07.1944 r. – Okręg Wileński AK – 6 Wileńska Brygada AK, 2 kompania – dowódca por. P. Słonina (ps. „Piotr”), pluton pchor. J. Rusieckiego (ps.”Tadeusz”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Krakowska 9/3
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 25.11.1944 r. przez NKGB na ul. Kalwaryjskiej w trakcie obławy w dzielnicy
Więzienia: Wilno (areszt ul. Ofiarna, więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność terrorystyczną i przynależność do AK; art. 58-8 i 58-11 KK RFSRR; 10 lat Poprawczych Obozów Pracy (ITŁ) i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 07.1945-03.07.1954 – Komi ASSR, Workuta – kombinat Workut-ugol – kopalnie węgla kamiennego nr 12, 14, 7 – praca jako cieśla w kopalni, ładowacz; zwolnienie z łagru w Workucie w rejonie Ajacz-Jaga
Zapamiętani współwięźniowie: Niemiro (6 Wileńska Brygada AK, 1 kompania)
Data zwolnienia: 03-07-1954
Zesłanie: nie przebywał. Zezwolono na wyjazd i zamieszkanie w Kownie
Data powrotu do Kraju: 07-05-1958
Miejsce powrotu: Świebodzin
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Siemaszko był przedwojennym absolwentem 7-klasowej Szkoły Powszechnej nr 13 w Wilnie. Po przyjeździe do Kraju w 1958 r. pracował jako pracownik fizyczny w Lubuskiej Fabryce Mebli.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto