BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stefania Szantyr-Powolna

Imię ojca: hr. Bolesław Ursyn-Szantyr
Imię matki: Emilia
Nazwisko rodowe matki: Ostrowska
Data urodzenia: 1924-07-30
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 10.1939-18.07.1944 r. SZP, ZWZ-AK Wilno i Okręg Wileński – dowódca Jej batalionu Zgrupowania Wilno Śródmieście – Longin Blinstrub (ps. „Lech”, „Łoś”), szef Kedywu i dowódca oddziału partyzanckiego AK- mjr Kazimierz Radzikowski (ps. „Dąbek”) – pluton sanitarno-łącznościowy
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, ps. „Hanka”, łączniczka w konspiracji i partyzantce, odpowiedzialna za kolportaż prasy podziemnej i przygotowanie materiałów opatrunkowych, funkcje sanitariuszki. Przeszkolona na kursach sanitarno-łącznościowych, zorganizowała drużynę, a następnie pluton sanitarno-łącznościowy, plutonowa
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Krakowska 9
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.12.1944 r. przez NKWD w gmachu Dyrekcji Kolejowej w Wilnie
Więzienia: Wilno (NKGB – ul. Słowackiego-sąd – 12.1944-03.1945, Łukiszki – 03.1945 – 01.05.1945)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 58-2 i 58-11 KK RFSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKGB LSRR z dnia 27.03.1945 r.; 10 lat katorgi, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 05.1945-1950 r. – Komi ASSR, rejon Uchta, sowchoz Sedju (ogólne prace w sowchozie, „lesopował”), a następnie w tym samym rejonie w okresie 09.1947-01.01.1951 Wetłosian (praca w charakterze laborantki w szpitalu); 01.01.1951-17.08.1954 r. Workuta – prace ogólne (cegielnia, wyładowywanie kamieni, przebijanie tuneli dla przejazdów pociągów w czasie purgi) – nr obozowy C-2
Zapamiętani współwięźniowie: Helena Joczyn, Wanda Cejko-Kiałka, Janina Zuba-Muszyńska, Zbigniew Konopacki, Henryk Jasiński, Paweł Świetlikowski, Olgierd Zarzycki, Natalia Odyńska-Zarzycka, Franciszek Król, Hanna Norska, Franciszek Gradziewicz, Stanisław Kuźma, Janusz, Żwinogrodzki, Wanda Kozłowska, Stanisław Dużniak, Helena Żeromska, Halina Kowalewska-Gradziewicz
Data zwolnienia: 17-08-1954
Zesłanie: 09.1954-06.1955 r. Komi ASSR, Workuta – praca laborantki w laboratorium klinicznym
Data powrotu do Kraju: 07-1955
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (AK), Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Ojciec Pani Stefanii Szantyr-Powolnej był farmaceutą, a jej mama Emilia – urzędniczką. Szkołę powszechną Pani Stefania ukończyła w 1938 r., a maturę w zakresie gimnazjum ogólnokształcącego uzyskała w 1944 r. na tajnych kompletach w Wilnie. Będąc zaangażowaną od października 1939 r. w działalność konspiracyjną była łączniczką, zajmowała się kolportażem prasy, ale także przeprowadzała zbiórki medykamentów i materiałów opatrunkowych oraz organizowała punkty zakwaterowania i opieki dla rannych i spalonych członków Komendy Kedywu i Dowództwa Oddziałów Partyzanckich, a następnie Szefostwa Powołań Okręgu Wileńskiego AK. Przewoziła broń i materiały wybuchowe do miejsc przeznaczenia, a także przeprowadzała ludzi do oddziałów partyzanckich. Od listopada 1943 do 18.07.1944 r. była łączniczką Komendy Kedywu i Dowództwa Oddziałów Partyzanckich, a następnie Komendy Powołań Okręgu Wileńskiego AK. Za ofiarną i odważną pracę i walkę Komendant Okręgu Krzyżanowski (ps. „Wilk) odznaczył Panią Szantyr Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Po powrocie do Kraju z zesłania Pani Stefania podjęła pracę w Szpitalu Klinicznym w Gdańsku. równolegle studiując w latach 1956-1961 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1959 r. Pani Szantyr-Powolna wyszła za mąż za Pana Jana Powolnego, by rok później przenieść się do Warszawy i podjąć pracę lekarską. W 1982 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W 1990 r. wspomnienia Pani Stefanii były nadawane w formie cyklicznej na antenie Radia Wolna Europa. Udzieliła szeregu wywiadów m.in. w 1991 r. wywiadu biograficznego Archiwum Wschodniemu Ośrodka Karta w Warszawie :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/2011/from/szuk. W latach 2002-2011 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, obecnie Prezes Honorowa organizacji. Wieloletnia redaktor naczelna „Kwartalnika” Stowarzyszenia.

Skany / fotografie:

1. Stefania Szantyr
2. Sprawka (informacja archiwalna) MWD ZSRR Uprawlenije ITŁ, wydział archiwalny – zwolnienie z łagru S. Szantyr, 04.06.1992 r.
3.Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (informacji archiwalnej) MWD ZSRR Uprawlenije ITŁ, wydział archiwalny – zwolnienie z łagru S. Szantyr, 04.06.1992 r.
źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto