BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Sobolewski

Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Adamowicz
Data urodzenia: 13-11-1926
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 24-09-2009
Miejsce śmierci: Gdańsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 12.02-17.07.1944 r. – Okręg Wileński AK – 12.02-01.03.1944 r. – 5 Wileńska Brygada AK – dowódca – mjr Zygmunt Szendzielarz (ps. „Łupaszka”); 01.03-17.07.1944 r. – 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dowódca kpt. Longin Wojciechowski (ps. „Ronin”), uczestnik Operacji „Ostra Brama” – dwukrotnie ranny
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, łącznik dowódcy 4 Brygady (03-04.1944 r.), dowódca drużyny; ps. „Sobol”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Nowa Wilejka, ul. Krakowska 22
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.09.1944 r. przez NKGB w domu rodziców w Nowej Wilejce, ul. Krakowska (Svenciuniu) 22
Więzienia: Wilno (06.09-15.12.1944 – więzienie śledcze przy ul. Ofiarnej; 15.12.1944-03.05.1945 r. Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony przez Trybunał Wojenny LSRR w kwietniu 1945 r. w Wilnie za przynależność do polskiej, bandyckiej organizacji – AK, stawiającej za cel walkę o wolną i niepodległą Polskę i odłączenie od ZSRR Wilna, Zach. Ukrainy i Białorusi; art. 58-1a KK RFSRR – początkowo kara śmierci zamieniona z uwagi na niepełnoletni wiek na 10 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata osobistego mienia. Proces trwał 5 minut i ograniczył się do odczytania aktu oskarżenia i wyroku, bez świadków i obrony.
Łagry – nazwy, okres pobytu: do 10.1948 r. – Komi ASSR – Uchta – kopalnia ropy naftowej – nr 2 i nr 3 – praca przy budowie dróg, w laboratorium chemicznym – nr obozowy Ł-868; Kazachska SRR – osiedle Jarega, Bałchasz (1948-1950 r.)- praca w budownictwie i Spassk (1950-52 r.) – praca w kamieniołomach; 1952-53 r. – osiedle Olżeras, Stalinskaja oblast Kazachska SRR – praca w budownictwie; 1953-1954 r. spec łagier w Omsku – praca w budownictwie, stąd zwolnienie
Zapamiętani współwięźniowie: Władysław Bujko (ps. „Lotnik”, 5 Wileńska Brygada AK), Czesław Stonkawy (?) (ps. „Zaskoczek”, 3 Wileńska Brygada AK), Medard Kozłowski (6 Wileńska Brygada AK), Edward Nowicki (6 Wileńska Brygada AK), Bronisław Siwicki (3 Wileńska Brygada AK)
Data zwolnienia: 06-06-1954
Zesłanie: 07.1954-19.12.1955 r. – Krasnojarski Kraj, Tura – praca w lesie w charakterze drwala, praca w kotłowni jako palacz
Data powrotu do Kraju: 31-12-1955
Miejsce powrotu: Przemyśl (punkt repatriacyjny), do rodziców w okolice Wrocławia – Góra Śląska, Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Medal Wojska dwukrotnie (1948 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności (1973 r.), Krzyż Partyzancki (1970 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1977 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1993 r.), odznaka „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, odznaka Akcji „Burza”, Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Pan Sobolewski przed II wojną światową ukończył 3 klasy gimnazjum, by po powrocie do Kraju z zesłania ukończyć wyższe studia ekonomiczne i pracować jako ekonomista. Przekazał swoje wspomnienia z okresu 01.09.1939-31.12.1955 r. do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta, Od maja 1989 r. do 1993 r. Pan Sobolewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, a następnie Wiceprezesa Zarządu. Autor wielu artykułów i opracowania „Małe Kalendarium” do „Kwartalnika” Stowarzyszenia. Autor książki „Z Ziemi Wileńskiej przez świat Gułagu”, wyd. 1990 r., II wyd. 1999 r. Zmarł w Gdańsku w 2009 r. i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Łostowickim – kwatera 103, rząd 2, grób 19.

Skany / fotografie:

1. Henryk Sobolewski, 2007 r., źródło : IPN Oddział Gdańsk

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto