top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Skrendo

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Urbanowicz
Data urodzenia: 1926-03-23
Miejsce urodzenia: Lubcz, pow. Nowogródek, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 12.1943-07.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dowódca ppor. Czesław Zajączkowski (ps. “Ragner”), 2 kompania – dowódca – ppor. Jerzy Leszczyński (ps. “Lotnik”); teren działania : Nowogródczyzna – Lida, od czerwca 1944 r. – kierunek Wilno
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ruda, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.11.1944 r. przez NKWD w czasie obławy w poszukiwaniu Niemców w miejscowości Ruda
Więzienia: Nowogródek, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny; art. 63-1 KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Nachodka; Magadan; Indygirka – 70 km od Magadanu, huta szkła “Jagodnaja”; zwolnienie z łagrów w Jagodnej; praca w kopalniach odkrywkowych złota, Hucie szkła, w kopalni głębinowej złota o wydobyciu chałupniczym
Zapamiętani współwięźniowie: Giedroić, Jurega, Czesław Iwiński, Franciszek Ambroży, Feliks Cuparo
Data zwolnienia: 27-10-1952
Zesłanie: 28.10.1952-15.10.1955 r. – obwód magadański – Orotukan – praca w zakładach naprawczych sprzętu górniczego
Data powrotu do Kraju: 03-12-1955
Miejsce powrotu: Przemyśl (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Pan Skrendo po powrocie do Kraju pracował jako elektryk.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 546
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP