BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Skrendo

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Urbanowicz
Data urodzenia: 1926-03-23
Miejsce urodzenia: Lubcz, pow. Nowogródek, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 13.09.2021 r.
Miejsce śmierci: Zielona Góra
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 12.1943-07.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dowódca ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”), 2 kompania – dowódca – ppor. Jerzy Leszczyński (ps. „Lotnik”); teren działania : Nowogródczyzna – Lida, od czerwca 1944 r. – kierunek Wilno
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ruda, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.11.1944 r. przez NKWD w czasie obławy w poszukiwaniu Niemców w miejscowości Ruda
Więzienia: Nowogródek, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny; art. 63-1 KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Nachodka; Magadan; Indygirka – 70 km od Magadanu, huta szkła „Jagodnaja”; zwolnienie z łagrów w Jagodnej; praca w kopalniach odkrywkowych złota, Hucie szkła, w kopalni głębinowej złota o wydobyciu chałupniczym
Zapamiętani współwięźniowie: Giedroić, Jurega, Czesław Iwiński, Franciszek Ambroży, Feliks Cuparo
Data zwolnienia: 27-10-1952
Zesłanie: 28.10.1952-15.10.1955 r. – obwód magadański – Orotukan – praca w zakładach naprawczych sprzętu górniczego
Data powrotu do Kraju: 03-12-1955
Miejsce powrotu: Przemyśl (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Pan Skrendo po powrocie do Kraju pracował jako elektryk. Był członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Zielona Góra oraz członkiem Związku Sybiraków Oddział Zielona Góra. Siostra Pana Antoniego – Maria Piątek z d. Skrendo również była żołnierzem AK, łagierniczką i członkiem Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Pan Kapitan zmarł w Zielonej Górze 13.09.2021 r.

Skany / fotografie:

Antoni Skrendo – źródło : Krzysztof Król/ Gość Niedzielny

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto