BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Irena Danuta Sitnik z d. Nicińska

Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Julia
Nazwisko rodowe matki: Raginis
Data urodzenia: 1928-02-06
Miejsce urodzenia: Hoduciszki, pow. Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 05.1942-02.1944 r. Okręg Wileński ZWZ-AK – zaprzysiężona w maju 1942 r.; Wilno Inspektorat B – przydzielona do placówki Święciany, oddział partyzancki por. Antoniego Burzyńskiego (ps. „Kmicic”) – łączniczka; 02-17.07.1944 r. – 36 Brygada AK „Żejmiana” – dowódca kpt. Witold Kiewlicz (ps. „Wujek”) – uczestniczyła we wszystkich walkach Brygady jako sanitariuszka, w tym w walkach o Wilno; 05-07.1945 r. Obwód Wołkowysk AK – oddział partyzancki „Reduta” – dowódca ppor. rezerw. Stanisław Piekarski (ps. „Oskar”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: plutonowa W.S.K., łączniczka-kurierka, następnie po ukończonym kursie sanitarnym – sanitariuszka; ps. „Danuta”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Hoduciszki, pow. Święciany, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 26.07.1945 r. przez Wojska Pogranicza NKWD we wsi Roś koło Wołkowyska
Więzienia: Roś (areszt), Grodno (więzienie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za walkę z bronią w ręku przeciw ZSRR; art. 58-1a KK BSRR; 20 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Workuta – kopalnia nr 2 (ładowanie węgla na oddziale wydobywczym); obóz Mulda (ładowacz w piaskowcu); cegielnia nr 2 (wydobywanie gliny)
Zapamiętani współwięźniowie: Chodorowski (Okręg Nowogródzki AK), Wanda Cejko (sanitariuszka), Franciszek Sitnik (ps. „Orland”, Okręg Lwowski AK), Kazimierz Jankowski (Okręg Lwowski AK), Czesława Hnotów (Okręg Lwowski AK)
Data zwolnienia: 04-09-1954
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 12-03-1956
Miejsce powrotu: Szczecin
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (Londyn), Medal Wojska (Londyn), Krzyż AK (Londyn), Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pani Sitnik uzyskała średnie wykształcenie techniczne i pracowała jako technik budowlany.

Skany / fotografie:

1.Zaświadczenie weryfikacyjne (wyciąg z akt personalnych) wystawione dla Ireny Nicińskiej-Sitnik przez Koło byłych Żołnierzy AK, Londyn, 10.08.1980 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto