BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Aleksander Sawicz

Imię ojca: Paweł
Imię matki: Aleksandra
Nazwisko rodowe matki: Kowalewska
Data urodzenia: 1926-08-10
Miejsce urodzenia: Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci: 2016-05-09
Miejsce śmierci: Olsztyn
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 18.09.1939-03.1942 – magazynowanie broni bez kontaktów organizacji podziemnej; 03.1942-10.05.1944 r. – Okręg Wileński ZWZ-AK – zwiadowca-łącznik na niemieckiej kolei, bezpośredni dowódca – Zofia Tomaszewska (ps. „Ciotka); 10.05-18.07.1944 r. – 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dowódca kpt. Longin Wojciechowski (ps. „Ronin”), 2 kompania – dowódca Feliks Selmonowicz (ps. „Zagończyk”), dowódca plutonu – ppor. „Pajączek”, dowódca drużyny – plut. „Podkówka”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral; ps. „Piskorski”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Bakszta 2/10
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 16.08.1944 r. zatrzymany przez milicję i przekazany NKWD za ucieczkę z obozu internowania w Kałudze
Więzienia: Kaługa (areszt w pułku w Kałudze; od 15.09.1944 r. – więzienie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za dezercję, szpiegostwo i zdradę Ojczyzny; art. 58-10, 58-6 i 58-1a; za zdradę ojczyzny skazany zaocznie przez Osoboje sowieszczenie; 8 lat ITŁ
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kaługa – punkt przesyłowy (budowa budynku NKWD), kamieniołom, Kałużeskij Elektro Mechanicznyj Zawod (ładowacz rzeczy przywożonych z fabryki Siemensa); fabryka zapałek (wydobywanie bali drewnianych z Oki); Tiemniaki (murarz); Kazachska SRR – Sielsko-Chazajstwiennyj Łagier (traktorzysta, młynarz), Dżezgargan – „Karłag” – kopalnia miedzi – ślusarz, mechanik)
Zapamiętani współwięźniowie: wielu Polaków (nawet z Powstania Warszawskiego) w Dżergarganie : Roman Orski (zam. Warszawa?), Leszek Ślusarski (zam. Warszawa?), kpt Niesterowicz – Jan Plater, Mieczysław Kozłowski (zam. Częstochowa), Zygmunt Tużański (zam. obecnie Głubczyce)
Data zwolnienia: 20-09-1952
Zesłanie: 20.09.1952-19.11.1955 – Krasnojarski Kraj – Suchobuzimo – Maszynowo-Traktorowa Stacja – mechanik samochodowy, traktorzysta, mechanik elektrowni
Data powrotu do Kraju: 02-12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pan Sawicz ukończył szkołą rzemieślniczą. W czasie służby w AK za walki pod Wilnem na odcinku Krawczuny-Nowosiołki miał otrzymać Krzyż Walecznych.
Po powrocie do Kraju zdobył średnie wykształcenie i pracował jako mechanik samochodowy, kierownik zespołu magazynów.
Pan Sawicz zmarł w 2016 r. w Olsztynie i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej. Wspomnienie o nim :
https://nowa.armiakrajowa-lagiernicy.pl/sp-czeslaw-sawicz-odszedl-na-wieczna-warte/#more-5020

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto