BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Kazimiera Rudnicka z d. Zajączkowska

Imię ojca: Szymon
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Kochanowska
Data urodzenia: 1921-09-06
Miejsce urodzenia: Krasna, pow. konecki, woj. kieleckie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – Wilno – łączniczka między Sztabem oddziału miejskiego w Wilnie a dowódcą łączności miasta Wilna AK – Adam Kilarski (ps. „Wład”) (?)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Połocka 3/11
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 23.12.1944 r. przez NKWD w Wilnie w nocy w swoim domu; rewizja nic nie wykazała
Więzienia: Wilno (aresz NKWD przy ul. Ofiarnej; więzienie Łukiszki; obóz przesyłowy na Rossie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 58-2 i 58-11 KK RFSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Peczora (praca przy budowie torów kolejowych, w lesopowale); Mordowskaja SSR – Poćma (praca w szwalni); Kołyma – Magadan (praca przy budowie domów, na lesopowale); zwolniony z łagru w obozie przesyłowym w Magadanie
Zapamiętani współwięźniowie: Wacław Kopisto („Cichociemny”), Adam Kilarski (Okręg Wileński AK, ps. „Wład”)
Data zwolnienia: 09-10-1954
Zesłanie: 09.10.1954-03.12.1955 r. – Kołyma – Magadan – praca w szwalni
Data powrotu do Kraju: 03-12-1955
Miejsce powrotu: Żurawica Górna (punkt repatriacyjny), Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Pani Rudnicka przed II wojną światową uzyskała średnie wykształcenie. Po powrocie do Kraju pracowała w Urzędzie Pocztowym. Po 1989 r. złożyła ustne oświadczenie nt zesłania w Prokuraturze w Wałbrzychu dla Archiwum Wschodniego.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto