BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Paweł Chalimoniuk

Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1915-09-21
Miejsce urodzenia: Cieleśnica, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: AK – Lubelszczyzna, Podlasie
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Cieleśnica, pow. Biała Podlaska
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.09.1944 r. przez WUBP Lublin w miejscu zamieszkania, akta śledcze WUBP Lublin nr 597, prowadzący śledztwo – Srokowski; 21.01.1945 r. przekazany władzom wojskowym, internowany (?)
Więzienia: Lublin (więzienie na Zamku Lubelskim)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mołotowska oblast – obóz kontrolno-filtracyjny nr 0302; 04.02.1946-13.10.1947 r. – Swierdłowska oblast – Artiomowskij, łagier nr 523, podobóz nr 6 (stacja Kostousowo); Brześć – obóz nr 284-1 – w łagrach praca w kopalni węgla, w tajdze itp. Po zwolnieniu z łagru w Brześciu przekazany władzom polskim do repatriacji
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Irocki (?), Władysław Kostur, Marcin Bondyra
Data zwolnienia: 01-11-1947
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 02-11-1947
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Chalimoniuk przed wojną ukończył 7 klas szkoły powszechnej i pracował jako kupiec. W czasie wojny był właścicielem sklepu przyborów szewskich w Janowie Podlaskim.

Skany / fotografie:

1. Wyciąg z książki aresztowanych w 1944 r. przez b. WUBP Lublin
2. Zaświadczenie Centrum Przechowywania Kolekcji Historyczno-Dokumentalnych Rosji o internowaniu P. Chalimoniuka na terenie ZSRR, 17.06.1998 r.
3. Ankieta ewidencyjna repatrianta nr 058383 P. Chalimoniuka, 02.11.1947 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto