BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Bieniasiewicz

Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Półchłopek
Data urodzenia: 23-10-1917
Miejsce urodzenia: Borysław, pow. Drohobycz, woj. lwowskie
Data śmierci: 02-08-2001
Miejsce śmierci: Racibórz, woj. śląskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Lwowskiego AK, żołnierz „NIE” – zastępca Inspektora Inspektoratu Drohobyckiego „NIE” na początku 1945 r., uczestnik Akcji „Burza”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapitan, ps. „Leon”, „Kora”, „Czajka”, „Lis”, „Lekoczal”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Borysław
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.03.1945 r. w Borysławiu
Więzienia: 11.03-31.05.1945 – więzienie Brygidki we Lwowie; 04.06-30.09.1945 – więzienie śledcze NKWD USSR w Kijowie; 04.10.1945-14.02.1946 – więzienie przesyłowe w Charkowie
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: z art. 54-1a i 54-11 KK USSR za przynależność do AK przez Trybunał NKWD w dniu 16.08.1945 r. – 15 lat więzienia i 5 lat zsyłki
Łagry – nazwy, okres pobytu: 01.03.1946-15.02.1948 – oblast Permska, Mołotow – łagier – praca przy robotach ślusarsko-blacharskich; 02.03.1948-15.05.1953 – oblast Irkuck, Tajszet Brack – 6 łagrów dla więźniów politycznych – wycinka tajgi – budowa linii kolejowej; 24.05.1953-09.06.1955 – Omsk – łagier dla więźniów politycznych – elektryk
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 09.06.1955
Zesłanie: 10.06.1955-30.07.1956 oblast Nowosybirsk – Ost’lack – elektryk
Data powrotu do Kraju: 08.08.1956
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Gorce pow. Wałbrzych
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska (1948 r.), Krzyż Obrońców Lwowa (1981 r.), Krzyż Września 1939 r. (1985 r.), Krzyż Akcji „Burza” (1986 r.), Krzyż Walecznych (1990 r.), Krzyż AK (1990 r.)
Inne informacje:

Do 1939 r. Pan Bieniasiewicz ukończył studia wyższe i uzyskał stopień inżyniera. Ukończył Szkołę Podchorążych Łączności i pełnił czynną służbę wojskową w stopniu kaprala podchorążego w kompanii łączności 24 Dywizji Piechoty. Po powrocie z zesłania do Polski Pan Jan był współpracownikiem redakcji „Zeszytów Historycznych WiN”. Zmarł w 2001 r. w Raciborzu i został pochowany na Cmentarzu” Jeruzalem” w tym mieście przy ul. Ocickiej – Plan 8A, rząd 3, miejsce 10.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto