BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Górecki

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina
Nazwisko rodowe matki: Burzyńska
Data urodzenia: 1927-04-21
Miejsce urodzenia: Ejszyszki, pow. Lida
Data śmierci: 2010-04-23
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 12.1942-07.1944 r. Okręg Nowogródzki AK – Obwód Lida – placówka Ejszyszki; 77 Pułk Piechoty AK – 5 batalion – dowódca kpt Stanisław Truszkowski (ps. „Sztremer”) – 3 kompania – dowódca por. Jan Bobin (ps. „Kalina”) – 3 pluton – dowódca podchr. Jerzy Taper (ps. „Jerzy”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec; ps. „Góral”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ejszyszki, pow. Lida, ul. Młyńska 1
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.1944 r. przez NKWD w Ejszyszkach, bez broni
Więzienia: Ejszyszki (areszt), Wilno (więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, art. 58-1a i 58-11 KK RFSRR; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Ucht-IżemŁag, punkt „Poźnia”; Komi ASSR – baza Kniaź Pogost – praca przy wyrębie lasu jako drwal, ładowanie wagonów, wywózka drewna z działek leśnych nad rzekę celem spławienia rzeką do tartaków; od 11.1948 r. Kazachska SRR, Bałchasz – „Stiepłag” – praca przy rozbudowie kombinatu hutniczego wytopu miedzi; zwolniony z łagru w oblasti Karagandijskiej, punkt „Spassk” (umieralnia)
Zapamiętani współwięźniowie: Świetlikowski, W. Feszczur, H. Kresowski, Cz. Gudaniec, prof. Z. Fedorowicz, Chorążak (Wilno), W. Nazarowski, St. Juchniewicz, M. Strumiłło, Z. Porkiewicz, W. Wróblewski
Data zwolnienia: 11-05-1954
Zesłanie: 15.05.1954-12.1955 r. Karkaralińsk, Karagajły – praca w elektrowni jako elektryk
Data powrotu do Kraju: 11-12-1955
Miejsce powrotu: Sanok (punkt repatriacyjny), Warszawa
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (1975 r., Londyn), Medal Wojska (1948 r., Londyn), Krzyż Partyzancki (1974), Odznaka Grunwaldzka (1972), Medal Zwycięstwa i Wolności (1974)
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania do Kraju Pan Górecki ukończył Technikum Łączności i pracował jako technik elektronik. Aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, w tym członek Zarządu organizacji. Zmarł w 2010 r. i został pochowany na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie – kwatera D18, rząd L09, grób 6.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto