top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Kłunejko

Imię ojca: Jan
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Mancewicz
Data urodzenia: 1928-05-15
Miejsce urodzenia: Prokopowicze,gm. Indura, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2018-04-26
Miejsce śmierci: Ełk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 09.1942 r. AK – odcinek IV “Wachlarza” (Baranowicze-Lida-Mińsk-Orsza), placówka Indira, zaprzysiężony przez dowódcę placówki przerzutu “Wachlarza” ppor. Piotra Mośko (ps. “Piotr”); po rozwiązaniu “Wachlarza” w 1943 r. przeniesiony do Okręgu Białostockiego AK do plutonu terenowego 2 batalionu 81 Pułku Piechoty Inspektoratu Grodzieńskiego AK Lewy Niemen. W “Wachlarzu” i 81 pp jako łącznik wywiadowca. W AK do 07.1944 r.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, łącznik-wywiadowca do przerzutu żołnierzy “Wachlarza” z Generalnej Guberni na tereny wschodnie (punkty kontaktowe w Grodnie i Białymstoku; punkt kontaktowy w zabudowaniach gospodarstwa jego rodziny), łącznik między “Wachlarzem” a miejscowym oddziałem AK Okręgu Białostockiego, kolporter prasy konspiracyjnej; ps. “Zygmunt”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Prokopowicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 05.1946 r. przez NKWD z Grodna, w Prokopowiczach, bez broni; zwolniony, ponowne aresztowanie 04.1951 r.
Więzienia: Grodno (areszt NKWD; więzienie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 81 KK BSRR; wyrok sądu zaocznego z 23.03.1949 r.;10 lat ITŁ
Łagry – nazwy, okres pobytu: Orsza; 05.1951 – 03.1953 r. – rejon Moskiewski, Dołkoprudnaja Klaźma itp.; w łagrach przy budowie bunkrów podziemnych dla osiedli wojskowych (montaż rur podziemnych na głębokości 6m, 3,5 m średnicy), praca jako cieśla, elektryk, stolarz; zwolnienie z łagru Dokoprudnaja rej. moskiewski w 1953 r.
Zapamiętani współwięźniowie: Orsza : Edward Bielawicz (ps. “Sokół”, AK Lewy Niemen Okręg Grodno; zam. Ginowicze, gm. Hołynka, pow. augustowski; po powrocie z łagru zam. w Ełku)
Data zwolnienia: 1953
Zesłanie: 1953-1957 – Dołkoprudnaja Klaźma – robotnik, cieśla, stolarz, elektryk
Data powrotu do Kraju: 24-05-1957
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny); Ełk
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska (Londyn), Krzyż AK (Londyn), Odznaka Akcji “Burza”, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zesłańców Sybiru, Medal “Pro Memoria”
Inne informacje:

Po zwolnieniu z łagru powrócił w rodzinne strony do miejscowości Prokopowicze, skąd wraz z rodziną repatriował się do Polski w 1957 r. i osiadł w Ełku. Po powrocie do Kraju Pan Kłunejko uzyskał średnie wykształcenie zawodowe i pracował jako mistrz elektromechanik.

Skany / fotografie:

1.Tłumaczenie na jęz. pol. zaświadczenia MSZ Federacji Ros. o aresztowaniu i skazaniu J. Kłunejko, Moskwa, 13.04.2000 r.
2/ 3. Karta repatriacyjna nr 067620 wydana J. Kłunejce, PR Biała Podlaska, 24.05.1957 r.

Liczba wszystkich wpisów: 552
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP